Το σχολείο αρχίζει με κανόνες, ώστε μαθητές και καθηγητές να γνωρίζουν πώς να προστατευτούν.

Θυμόμαστε τα SOS, μένουμε ασφαλείς και στο σχολείο!

Το σχολείο αρχίζει με κανόνες...