Πείραμα για τετραήμερη απασχόληση σε εταιρείες που θα το επιλέξουν κάνει τώρα η Γερμανία με σκοπό αυτό να έχει ολοκληρωθεί και αξιολογηθεί μέσα στο 2024.Από τις 21 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε περίοδος κατά την οποία επιχειρήσεις της χώρας θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις, με σκοπό να συμμετάσχουν και στις δύο ανάλογες φάσεις.

Οι εταιρείες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε πρώτη φάση θα πραγματοποιήσουν τη λεγόμενη διαδικασία προγραμματισμού κατά την οποία θα οριστεί ο ακριβής τρόπος πραγματοποίησης των καθηκόντων των εργαζομένων στα πλαίσια της τετραήμερης εργασίας. Αυτό γίνεται για να μην υπάρξουν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Δοκιμαστική περίοδος

Στην επόμενη και τελική δεύτερη φάση οι εταιρείες θα υιοθετήσουν την τετραήμερη εβδομάδα εργασίας. Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης περιόδου της δοκιμής οι εργαζόμενοι στις εταιρείες αυτές θα πρέπει να απαντούν τακτικά σε ειδικά ερωτηματολόγια σχετικά με το πώς οι μειωμένες ώρες επηρεάζουν την παραγωγικότητα και την ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής. Τα αποτελέσματα αυτών των ερωτηματολογίων θα αναλυθούν από ερευνητική ομάδα στο Πανεπιστήμιο του Münster για να εξαχθούν τα τελικά συμπεράσματα.

Με τη Γερμανία να αντιμετωπίζει πάντως μεγάλη επιβράδυνση της οικονομίας αλλά και με τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού που υπάρχουν στη χώρα, δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά για το κατά πόσο πετυχημένο θα αποδειχτεί το πείραμα αυτό. Για το λόγο αυτό τα βασικά συμπεράσματα του πειράματος αναμένεται ότι θα επηρεαστούν σημαντικά από το δείκτη της παραγωγικότητας. Στην περίπτωση που η τετραήμερη εργασία δεν συνοδευτεί με πλήρη αύξηση των ωρών απασχόλησης ώστε να αντισταθμιστεί η μια χαμένη μέρα, τότε η παραγωγικότητα θα πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον 20% με 25% για να δικαιολογηθεί η όποια τέτοια πρακτική.

Ενδιαφέρον αλλά και αντιδράσεις

Μέσα στη χώρα οι αντιδράσεις των Γερμανών εργαζομένων για τετραήμερη εβδομαδιαία εργασία ήδη ποικίλουν. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από το Ίδρυμα Hans-Böckler που συνδέεται με τα συνδικάτα εργαζομένων της Γερμανίας και την οποία επικαλείται η Ντόιτσε Βέλλε, περίπου το 73% των εργαζομένων που συμμετείχαν στην έρευνα αυτή δήλωσαν ότι επιθυμούν 4ήμερη εβδομαδιαία εργασία, αλλά μόνο εάν η αμοιβή τους παραμείνει ίδια. Περίπου το 8% θα δεχόταν μειωμένες αποδοχές, ενώ το 17% απέρριψε συνολικά τον μικρότερο χρόνο εβδομαδιαίας εργασίας, δείχνουν τα ίδια αποτελέσματα. Οι Γερμανοί δουλεύουν κατά μέσο όρο από τις λιγότερες ώρες σε σύγκριση με τι άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, αλλά θεωρούνται από τους πιο παραγωγικούς εργαζομένους.

Οι υποστηρικτές του πειράματος υποστηρίζουν ότι η τετραήμερη εργασία μπορεί να αυξήσει το κίνητρο των εργαζομένων για περισσότερη παραγωγικότητα. Επιπλέον υποστηρίζουν ότι η πρακτική θα μπορούσε να προσθέσει στο εργατικό δυναμικό άτομα που δεν είναι πρόθυμα να εργαστούν πέντε ημέρες την εβδομάδα, με αποτέλεσμα τη διαθεσιμότητα πιο εξειδικευμένων εργαζομένων.

Οι διοργανωτές

Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα τετραήμερης εργασίας διοργανώνεται από την εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων Intraprenör και το μη κερδοσκοπικό οργανισμό που προωθεί τέτοιες προσπάθειες, 4 Day Week Global. Σκέψεις υπάρχουν να γίνουν αντίστοιχες δοκιμές και στον Δημόσιο τομέα της χώρας. Επίσης ενδιαφέρον για την υιοθέτηση τέτοιων προγραμμάτων τετραήμερης εργασίας έχει εκδηλώσει και το μεγάλο εργατικό συνδικάτο των εργαζομένων στη χαλυβουργία, IGMetall.

Από το 2019 ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός 4 Day Week Global διοργανώνει τέτοια πιλοτικά προγράμματα σε χώρες όπως η Βρετανία, η Νότιος Αφρική, η Αυστραλία, η Ιρλανδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότερες από 500 εταιρείες έχουν συμμετάσχει σε αυτά τα προγράμματα, σύμφωνα με τη ΜΚΟ που έχει έδρα τη Νέα Ζηλανδία.

Πηγή: ΟΤ