Τα εγκαίνια της ΜΕΑ και ΧΥΤΥ Αμαρίου θα γίνουν την Δευτέρα 29 Μαΐου 2023 στις 12:00 μ.μ. στο χώρο της μονάδας. Η μονάδα θα επεξεργάζεται 35.600 τόνους/έτος Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων (ΑΣΑ) και 7.400 τόνους /έτος προδιαλεγμένου οργανικού υλικού με τα πλέον σύγχρονα μέσα μηχανικής διαλογής.

Με την επεξεργασία επιτυγχάνουμε ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος προς βιολογική επεξεργασία, παραγωγή κομπόστ από το προδιαλεγμένο και το ανακτημένο οργανικό κλάσμα των ΑΣΑ, αξιοποίηση βιοαερίου για τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.

Αποτελεί έργο πνοής για την Κρήτη και την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου συμβάλλοντας στη βιώσιμη και περιβαλλοντικά βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων και στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.  

Το έργο εξυπηρετεί το σύνολο του πληθυσμού του νομού και τους χιλιάδες επισκέπτες που φιλοξενούνται στις τουριστικές υποδομές της περιοχής.

Στα εγκαίνια θα παραβρεθούν ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κος Εμμ. Γραφάκος και ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κος Γεωρ. Ζερβός, ο περιφερειάρχης Κρήτης κος Σταυρ. Αρναουτάκης, δήμαρχοι και εκπρόσωποι φορέων.

Το έργο, προϋπολογισμού 42 εκ ευρώ,  συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και από Εθνικούς πόρους.