Αναρτήθηκε πριν από λίγο για δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις»

Το σχέδιο νόμου για την αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ προβλέπει τη θέσπιση εισοδηματικών κριτηρίων για την παραμονή η τη διαγραφή των εγγεγραμμένων ανέργων από το μητρώο του ΟΑΕΔ ώστε να καταπολεμηθούν φαινόμενα απάτης με ανέργους βορείων προαστείων με υψηλά εισοδήματα που ωφελούνται από τις εκπτώσεις και της διευκολύνσεις που προορίζονται για ανέργους με προβλήματα επιβίωσης.


Επίσης προβλέπονται χρηματικά μπόνους στους επιδοτούμενους ανέργους που βρίσκουν δουλειά, στους μακροχρόνια ανέργους που επανεντάσσονται στην ενεργή δράση αλλά και στους εργασιακούς συμβούλους που έχουν μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, μπόνους 300 ευρώ θα λαμβάνουν οι μακροχρόνια άνεργοι που βρίσκονται πάνω από 5 χρόνια στη λίστα του ΟΑΕΔ αν επανεργοποιηθούν και συντάξουν ψηφιακό σχέδιο δράσης εξεύρεσης εργασίας σε συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο. Αυτό το κίνητρο θα περιορίσει την «παγίδα ανεργίας» του ΟΑΕΔ καθώς όπως δείχνουν τα στοιχεία από τους μακροχρόνια ανέργους, όσους είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο για διάστημα μεγαλύτερο του έτους, το 33% παραμένουν σε αυτό για περισσότερα από 5 χρόνια, ενώ δεν είναι λίγες (περισσότερες από 50.000) οι περιπτώσεις εκείνων που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ για περισσότερα από 10 χρόνια.

Επίσης , αν ο άνεργος βρει δουλειά ενόσω του καταβάλλεται το επίδομα ανεργίας , ως μπόνους θα συνεχίσει να λαμβάνει το 50% του επιδόματος εργασίας έως ότου λήξει η περίοδος της επιδότησης.

Μπόνους παραγωγικότητας όμως θα λαμβάνουν και οι εργασιακοί σύμβουλοι ανάλογα με τα αποτελέσματα της δουλειάς τους.

Ωστόσο αντιμέτωποι με την περικοπή των επιδομάτων ανεργίας ύψους 407 ευρώ θα βρεθούν περίπου 212.000 δικαιούχοι οι οποίοι θα αρνηθούν για τρίτη φορά θέση εργασίας που χαρακτηρίζεται κατάλληλη σε σχέση με τις γνώσεις τους, την πρόσφατη αμοιβή τους και τον τόπο εργασίας. Ο άνεργος θα διαγραφεί για δύο χρόνια από το μητρώο του ΟΑΕΔ ενώ θα διακόπτεται και η καταβολή του επιδόματος .

Στο ίδιο μήκος κύματος ,θα διαγράφεται από τα μητρώα του ΟΑΕΔ για 6 μήνες και θα διακόπτεται η καταβολή επιδόματος αν ο άνεργος αρνηθεί τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα κατάρτισης.

Οσοι διαγράφονται από τα μητρώα του ΟΑΕΔ, όπως προβλέπει το σχέδιο νόμου θα χάνουν ωφελήματα όπως μοριοδοτήσεις σε ΑΣΕΠ και κοινωφελή εργασία, κοινωνικό τουρισμό, κατασκηνωτικό επίδομα ,δωρεάν μετακίνηση με δημόσια μέσα μεταφοράς , ελεύθερη είσοδο σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρα κα.

Η διακοπή της καταβολής επιδόματος και η διαγραφή από το μητρώο δεν επηρεάζουν τα ωφελήματα που έχουν σχέση με τον ΕΝΦΙΑ, το κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματος και το επίδομα θέρμανσης.

Η θέσπιση εισοδηματικών κριτηρίων που προβλέπεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας έχει ως στόχο να περιοριστεί το φαινόμενο των «ανέργων βορείων προαστίων» με υψηλά εισοδήματα που επωφελούνται από τα προνόμια των εγγεγραμμένων στη λίστα τα οποία προορίζονται για όσους έχουν πραγματικές ανάγκες επιβίωσης.

Ετσι, στο εξής όσοι δηλώνουν οικογενειακό εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ ετησίως θα διαγράφονται από τη λίστα του ΟΑΕΔ και θα χάνουν ωφελήματα.

Ωστόσο εξαιρούνται από τα εισοδηματικά κριτήρια τα ωφελήματα που έχουν σχέση με την έκπτωση η την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, η παροχή ρεύματος με κοινωνικό τιμολόγιο και το επίδομα θέρμανσης καθώς σ΄αυτές τις παροχές ισχύουν ήδη όροι και προϋποθέσεις.

Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια θα συνεχίσει να χορηγείται το επίδομα ανεργίας και το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας και το βοήθημα για αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενους για τα οποία παραμένουν οι προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία

Επίσης, τα εισοδηματικά κριτήρια που εισάγονται δεν επηρεάζουν τη χορήγηση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) ρεύματος, την έκπτωση ή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ και το επίδομα θέρμανσης.

Αλλαγές στην επαγγελματική κατάρτιση

Η θέσπιση κινήτρων μέσα από ένα κλιμακωτό σύστημα αμοιβών καθώς και η βαθμολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης εργαζόμενων και ανέργων ως προς το στόχο που είναι η εξεύρεση θέσης εργασίας είναι οι βασικοί άξονες των αλλαγών που προβλέπονται στο ίδιο νομοσχέδιο

Στόχος να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα τα δύο δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ προκειμένου να βελτιωθεί το λεγόμενο skills matching (την αντιστοίχιση δηλαδή των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας) στο οποίο η χώρα μας εμφανίζει πολύ χαμηλές επιδόσεις.

Το 72% των εργοδοτών δηλώνει ότι αναζητά εργαζομένους και δεν μπορεί να βρει. Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για πάνω από 10 χρόνια.

Η πληρωμή παρόχων και ωφελουμένων συνδέεται με την πιστοποίηση ως εξής: Το 30% του ποσού που δικαιούνται οι πάροχοι και οι καταρτιζόμενοι θα καταβάλλεται μόνο μετά την πιστοποίηση. Για πρώτη φορά, εισάγεται η μεθοδολογία της πληρωμής των παρόχων βάσει αποτελέσματος (Payment by Results), με σκοπό την αποτελεσματικότητα και βέλτιστη αξιοποίηση των κονδυλίων.

Παράλληλα προβλέπεται η αξιολόγηση των παρόχων επαγγελματικής κατάρτισης ως προς το ποσοστό των καταρτισθέντων που βρήκε δουλειά αλλά και το ποσοστό που πιστοποιήθηκε, καθώς και την ποιότητα των υπηρεσιών τους.

Η αξιολόγηση γίνεται βάσει επίδοσης που καθορίζεται για παράδειγμα από το ποσοστό των καταρτισθέντων που βρήκε εργασία εντός 3, 6 και 12 μηνών μετά τη λήξη της κατάρτισης στο αντικείμενο της κατάρτισης. Αντίστοιχη θα είναι η διαδικασία και για όσους εργαζόμενους καταρτίζονται προκειμένου να αναβαθμίσουν τη θέση εργασίας τους.

Ο πάροχος θα αξιολογείται επίσης από τους ίδιους τους καταρτισθέντες αλλά και από τη διοίκηση του ΟΑΕΔ.

Οι εκπαιδευόμενοι θα βάζουν στον πάροχο βαθμό από 1 έως 5. Ο βαθμός 1 κακή χαρακτηρίζεται κακή επίδοση, το 2 ανεπαρκής, το 3 ικανοποιητική, το 4 πολύ καλή και 5 άριστη. Οι βαθμοί 1-2 αντιστοιχούν σε αρνητική αξιολόγηση, οι βαθμοί 3-4 σε επαρκή θετική αξιολόγηση και ο βαθμός 5 σε άριστη θετική αξιολόγηση.

Μάλιστα, ορίζεται ρητά ότι δεν μπορεί να βαθμολογηθεί με βαθμό 3 ή μεγαλύτερο η επίδοση παρόχου σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, εάν δεν συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) τουλάχιστον το 50% των καταρτισθέντων να βρήκε εργασία εντός 12 μηνών,
β) το πρόγραμμα έχει αξιολογηθεί θετικά από τουλάχιστον το 80% των καταρτισθέντων και
γ) έχει πιστοποιηθεί τουλάχιστον το 80% των καταρτισθέντων που έχουν περαιώσει την παρακολούθηση του προγράμματος.

protothema.gr