Οριακή συρρίκνωση για τα κοπάδια γαλακτοπαραγωγής, μείωση της παραγωγής αλλά και κατανάλωσης του βόειου και του χοίρειου κρέατος με παράλληλη αύξηση των πουλερικών, προβλέπουν οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές της Κομισιόν για τον αγροτικό τομέα της ΕΕ.

Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΕ, η παραγωγή γάλακτος στην ΕΕ παρέμεινε σταθερή το 2022, με χαμηλότερη όμως περιεκτικότητα σε λίπος και πρωτεΐνες και, συνεπώς, μειωμένη διαθεσιμότητα για μεταποίηση.

Ο καιρός ήταν ιδιαίτερα ζεστός και ξηρός, γεγονός που επηρέασε αρνητικά την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα του χόρτου και των καλλιεργειών για ζωοτροφές.

«Το 2023, η μείωση της τιμής του νωπού γάλακτος στην ΕΕ είναι πιθανό να οδηγήσει σε περισσότερες σφαγές, καθώς το κόστος των ζωοτροφών και άλλων εισροών μπορεί να παραμείνει υψηλό», προβλέπεται στην έκθεση.

Μάλιστα, εκτιμάται, ότι συνολικά, τα κοπάδια γαλακτοπαραγωγικής της ΕΕ θα συρρικνωθούν κατά 1% και η συνολική παραγωγή γάλακτος κατά 0,2%.

Στη θετική πλευρά, η έκθεση αναφέρει, ότι οι εξαγωγές τυριού της ΕΕ αναμένεται να αυξηθούν κατά 2%, λόγω της ανάκαμψης της ζήτησης στην Κίνα και της σταθερής ζήτησης στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. 

Προϊόντα κρέατος

Η παραγωγή βοείου κρέατος στην ΕΕ μειώθηκε το 2022 κατά 2,4% και αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω το 2023 κατά 1,6%.

Οι αυξημένες τιμές του βόειου κρέατος συγκριτικά με άλλα είδη κρέατος, αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση, η οποία εκτιμάται ότι θα φτάσει  το 2023 κάτω από τα 10 κιλά (-1,7%).

Ομοίως, η παραγωγή χοίρειου κρέατος στην ΕΕ μειώθηκε κατά μέσο όρο κατά 5,6%. Λόγω της περιορισμένης προσφοράς, η εγχώρια χρήση στην ΕΕ μειώθηκε κατά 2,8% το 2022, με μέσο όρο 31,8 κιλά ανά κάτοικο. Αυτό θα μειωθεί περαιτέρω το 2023 με κατά 5,5%.

Την ίδια στιγμή, η κατανάλωση πουλερικών στην ΕΕ μπορεί να αυξηθεί κατά 2,5%. Αυξημένες αναμένονται και οι εισαγωγές στην ΕΕ κατά 7% το 2023, προκειμένου να  καλύψουν την αυξημένη ζήτηση.ΙΝ