Αυξήθηκαν κατά 16.865 πρόσωπα οι οφειλέτες προς τις εφορίες οι οποίοι έχουν χρέη από 50 έως 500 ευρώ και αφορούν μικρομεσαία εισοδήματα κατά κύριο λόγο.

Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι τα πλήγματα στις τσέπες τους εξαιτίας της ακρίβειας είναι μεγάλα. Άλλωτσε και το συνολικό ληξπρόθεσμο χρέος παρουσιάζει άνοδο της τάξης του 1,5 δισ ευρώ από τα 112,959 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2022 στα 114,457 δισ. ευρώ τον φετινό Ιανουάριο.

Όπως καταγράφει η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, η οποία δόθηκε χθες στη δημοσιότητα η μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των οφειλετών, κατά 16.865 πρόσωπα, καταγράφεται στο εύρος οφειλής από 50 έως 500 ευρώ στο οποίο ανήκει το 37,6% του συνόλου των οφειλετών, ποσοστό που αντιστοιχεί σε πάνω από 1,5 εκατ. πολίτες. Ούτε λίγο ούτε πολύ, οι πολίτες προτεραιοποιούν τις υποχρεώσεις τους, καθότι «βλέπουν» να μειώνεται το εισόδημά τους ολοένα και περισσότερο, εξαιτίας του υψηλού πληθωρισμού, ο οποίος αν και βαίνει μειούμενος, εντούτοις, παράγει νέες αυξήσεις τιμών στο «ράφι» των σούπερ μάρκετ.

Οι κατηγορίες

Αναφορικά με τον συνολικό αριθμό των οφειλετών, στο τέλος του Ιανουαρίου του 2023 παρατηρείται μείωση κατά 18.303 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στους 4.031.610 οφειλέτες. Η συγκεκριμένη μείωση προέρχεται κυρίως από την χαμηλότερη κατηγορία οφειλής και ειδικότερα εντοπίζεται στο εύρος οφειλής μεταξύ 10 και 50 ευρώ (μείωση των οφειλετών κατά 43.491 πρόσωπα). Αντιθέτως, η μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των οφειλετών, κατά 16.865 πρόσωπα, καταγράφεται στο εύρος οφειλής από 50 έως 500 ευρώ στο οποίο ανήκει το 37,6% του συνόλου των οφειλετών, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 1.514.173 πρόσωπα.

Παράλληλα, αύξηση του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε ετήσια βάση παρατηρείται σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες οφειλής (εξαίρεση αποτελεί η πρώτη κατηγορία οφειλής που αφορά ποσά έως 50 ευρώ, καθώς και η κατηγορία που αφορά οφειλές από 500 έως 5.000 ευρώ), με τη μεγαλύτερη να πηγάζει από τους οφειλέτες με ύψος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, σε αυτή τη κατηγορία οφειλής καταγράφεται αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου κατά 597 εκατ. ευρώ, η οποία συνοδεύεται από μικρή αύξηση του αριθμού των οφειλετών, κατά 197 πρόσωπα. Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη κατηγορία οφειλής συγκεντρώνεται το 79,5% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου και μόλις το 0,2% των οφειλετών!

Περί τα 9.022 ΑΦΜ χρωστούν 90,903 δισ. ευρώ

Στην αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου στο εύρος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ σημαντική είναι η συνεισφορά των νομικών προσώπων καθώς οι οφειλές που προέρχονται από αυτά αυξήθηκαν κατά 333,3 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Σημειώνεται ότι από τα νομικά πρόσωπα προέρχεται το 73% των οφειλών στο συγκεκριμένο εύρος οφειλής με το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπό τους να αγγίζει στο τέλος του Ιανουαρίου του 2023 τα 66,3 δις ευρώ. Αντίστοιχα, το πλήθος των νομικών προσώπων που οφείλουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στα 5.495, καθώς αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 117 νομικά πρόσωπα. Συνολικά 9.022 ΑΦΜ χρωστούν 90,903 δισ. ευρώ

Μόνο το 52% φορολογικές οφειλές

Εξετάζοντας την ποιοτική διάρθρωση του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου διαπιστώνεται ότι μόνο το 52% αυτού, που αντιστοιχεί σε 45,8 δις ευρώ, πηγάζει από φορολογικές οφειλές (άμεσοι και έμμεσοι φόροι, φόροι στην περιουσία, ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης κτλ.). Το υπόλοιπο των πραγματικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προέρχεται από άλλες κατηγορίες οφειλής, οι οποίες παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό είσπραξης. 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, σε αυτές περιλαμβάνονται τα πρόστιμα (φορολογικά και μη φορολογικά) τα οποία αποτελούν το 27,3% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, καθώς αγγίζουν τα 24,1 δις ευρώ και οι μη φορολογικές οφειλές (δάνεια, δικαστικά έξοδα, καταλογισμοί κτλ.), οι οποίες αποτελούν το 20,7% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 18,2 δις ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι 8,8 δις ευρώ από τις φορολογικές οφειλές πηγάζουν από αφερέγγυους οφειλέτες και 10,2 δις ευρώ αφορούν σε οφειλές με λήξη δόσεων πέραν της τελευταίας δεκαετίας, απομένουν 26,8 δις ευρώ οφειλών από τις οποίες, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, πηγάζει άνω του 90% των εισπράξεων. Με άλλα λόγια το σύνολο σχεδόν των εισπράξεων προέρχεται από μόλις το 30,4% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, που ισοδυναμεί με το 23,4% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου.

Νέα άνοδος τον Ιανουάριο

Τον Ιανουάριο του 2023 καταγράφηκε αύξηση των συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου κατά 357 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2022. Ειδικότερα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξήθηκαν κατά 580 εκατ. ευρώ φτάνοντας τα 2.049 εκατ. ευρώ και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων μειώθηκαν κατά 223 εκατ. ευρώ φτάνοντας τα 551 εκατ. ευρώ. 

Η αύξηση αυτή υπολογίζεται από (α) τις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 6,8 δις ευρώ συν (β) τις ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά την 1/2/2022 που βεβαιώθηκαν μεταγενέστερα ύψους 1,6 δις ευρώ, μείον (γ) τις εισπράξεις και διαγραφές, οι οποίες αγγίζουν συνολικά τα 6,9 δις ευρώ, σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ποσοστό 23% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, που αντιστοιχεί σε 26,3 δις ευρώ, αφορά σε οφειλές που χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης. Κατά συνέπεια το «πραγματικό» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, δηλαδή το συνολικό υπόλοιπο μετά την αφαίρεση του ανεπίδεκτου είσπραξης υπολοίπου ανέρχεται την 1/2/2023 στα 88,2 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 245 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. ΙΝ