Αποδέκτης μεγάλου αριθμού αναφορών πολιτών, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν ότι τους επιβλήθηκε αδικαιολόγητα το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης εμβολιασμού κατά του κοροναϊού, έγινε  ο Συνήγορος του Πολίτη.

Σύμφωνα με τη διάταξη, η προθεσμία πραγματοποίησης της πρώτης ή της μοναδικής δόσης του εμβολίου ήταν η 16η Ιανουαρίου 2022 και έπρεπε στη συνέχεια να τηρηθεί ο εμβολιαστικός κύκλος.

Όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση για το 2022 της Αρχής :«Μετά την έναρξη επιβολής των προστίμων, ο Συνήγορος του Πολίτη έγινε αποδέκτης μεγάλου αριθμού αναφορών πολιτών, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για το λόγο αφενός ότι αυτά τους επιβλήθηκαν αδικαιολόγητα, και αφετέρου διότι, λόγω της μη πρόβλεψης δικαιώματος
υποβολής ένστασης, δεν είχαν τρόπο να προσφύγουν στη Διοίκηση, αιτούμενοι τη διαγραφή τους».

Βροχή καταγγελιών για αδικαιολόγητα πρόστιμα

Ο Συνήγορος του Πολίτη εντόπισε πράγματι σφάλματα στην επιβολή προστίμων στις εξής κατηγορίες υπόχρεων σε εμβολιασμό.

  • Σε κατοίκους Ελλάδας οι οποίοι, λόγω προσωρινής διαμονής τους σε χώρα του εξωτερικού, πραγματοποίησαν εκεί τον προβλεπόμενο εμβολιασμό, τον δήλωσαν ωστόσο αργότερα μέσω Κ.Ε.Π.
  • Σε ειδικές κατηγορίες πολιτών που είχαν υποβάλει αίτηση για κατ’ οίκον εμβολιασμό, ο οποίος όμως πραγματοποιήθηκε καθυστερημένα, και δη μετά την προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία της 16ης Ιανουαρίου 2022, χωρίς αυτό να οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα.
  • Σε πολίτες που είχαν υποβάλει αιτήσεις εξαίρεσης από την υποχρέωση εμβολιασμού στις αρμόδιες Τριμελείς Υγειονομικές Επιτροπές, οι οποίες αποφάνθηκαν θετικά επί των αιτημάτων τους μετά τις 16.01.2022.
  • Σε πολίτες που είχαν εμπρόθεσμα προγραμματίσει το ραντεβού τους για την α’ δόση του εμβολίου, ωστόσο την πραγματοποίησαν τελικά εκπρόθεσμα, καθώς τους υποδείχτηκε από το εμβολιαστικό κέντρο να προβούν σε περαιτέρω ιατρικό έλεγχο.
  • Σε πολίτες οι οποίοι εμβολιάστηκαν, αλλά δεν τήρησαν τα χρονικά ορόσημα του προβλεπόμενου  εμβολιαστικού κύκλου, για επιγενόμενους, αποδεδειγμένα σοβαρούς, ιατρικούς λόγους.
  • Σε πολίτες που είχαν νοσήσει και εξακολουθούσαν να ισχύουν τα πιστοποιητικά νόσησής τους.
  • Σε πολίτες που δεν εμβολιάστηκαν για άλλους σοβαρούς λόγους, άσχετους με την προσωπική τους επιθυμία να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του νόμου.

Τι ζήτησε ο Συνήγορος του Πολίτη

H Αρχή ζήτησε την εξέταση επί της ουσίας όλων των αιτιολογημένων αιτημάτων που υποβλήθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες από τους πολίτες, καθώς και τη διαγραφή των προστίμων όσων ολοκλήρωσαν, έστω και εκπρόθεσμα, τον εμβολιαστικό κύκλο.

Με το άρθρο 58 του Ν. 5007/2022, ανακαλούνται αναδρομικά και αυτοδίκαια, τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε όσους, είτε εμβολιάστηκαν με δεύτερη δόση εμβολίου ή με μία δόση μονοδοσικού εμβολίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022, είτε εξαιρέθηκαν από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό από τις αρμόδιες Επιτροπές.

Παρά ταύτα, εξακολουθούν να παραμένουν σε εκκρεμότητα κάποιες περιπτώσεις που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες, όπου τα πρόστιμα θα έπρεπε να έχουν διαγραφεί ή επιστραφεί, όπως συνέβη σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Ωστόσο, οι πολίτες δεν είχαν μέχρι σήμερα καμία σχετική ενημέρωση. Συνεπώς, οι διασταυρώσεις των στοιχείων και οι έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς πρέπει να συνεχιστούν, ούτως ώστε να μην υπάρχουν φαινόμενα άνισης μεταχείρισης όμοιων περιπτώσεων, επισημαίνει η Αρχή. in.gr