Η κλεψύδρα αδειάζει για τους φορολογούμενους οι οποίοι το 2022 απέκτησαν, πούλησαν ή μεταβίβασαν με γονική παροχή ή δωρεά κάποιο ακίνητο, τακτοποίησαν αυθαίρετες επιφάνειες, αποκάλυψαν στους δήμους «ξεχασμένα» τετραγωνικά ή θέλουν να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους.

Ο χρόνος για να δηλώσουν τις αλλαγές στην περιουσιακή τους κατάσταση λήγει αύριο Τετάρτη (12/4) και όσοι δεν έχουν ενημερώσει ακόμη το Ε9 θα πρέπει να σπεύσουν γιατί η ΑΑΔΕ θα κλείσει την πλατφόρμα για να «τρέξει» την εκκαθάριση του νέου ΕΝΦΙΑ ο οποίος θα φθάσει στους φορολογούμενους στα τέλη του μήνα.

Η πλατφόρμα του Ε9 θα ανοίξει ξανά μέσα στον Μάιο για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων από τους φορολογούμενους που θα διαπιστώσουν λάθη και παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων τους τα οποία θα έχουν «φουσκώσει» τον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ. Οι διορθώσεις, προσθήκες, διαγραφές στο Ε9 μπορούν να γίνουν εμπρόθεσμα μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2023 και η εξόφληση του φόρου μπορεί να γίνει σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις όχι μικρότερες των 10 ευρώ μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2024. Δηλαδή ακόμη και μετά την έκδοση του λογαριασμού του νέου ΕΝΦΙΑ μπορούν να γίνουν αλλαγές στην περιουσιακή εικόνα των φορολογούμενων οι οποίες ενδεχομένως θα «ξεφουσκώσουν» το εκκαθαριστικό.

Νέοι κωδικοί

Σημειώνεται ότι στο Ε9 προστέθηκαν νέοι κωδικοί που δίνουν τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να αποτυπώσουν με ακρίβεια την περιουσιακή τους εικόνα και να αποφύγουν λάθη που κοστίζουν η να χάσουν εκπτώσεις στο λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ που φθάνουν στο 60%.

Ειδικότερα οι νέοι κωδικοί στο Ε9 αφορούν τα εξής:

1. Συνένωση ψιλής κυριότητας με επικαρπία.

Δηλώνεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του επικαρπωτή για δικαιώματα ψιλής κυριότητας επί ακινήτων ή δικαιωμάτων επί ακινήτων που εξομοιώνονται φορολογικά με ψιλή κυριότητα.

2. Ημιτελή κτίσματα.

Για δικαιώματα επί κτίσματος, μελλοντικού ή μη αποπερατωμένου, ανεγειρόμενης οικοδομής σε οποιοδήποτε στάδιο, εφόσον η μεταβίβαση έχει γίνει από κατασκευαστή, ο οποίος έχει υποχρέωση να το αποπερατώσει με βάση τον τίτλο κτήσης, στη στήλη 10 «ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ» του Πίνακα 1 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) συμπληρώνεται ο κωδικός αριθμός 89 «Κτίσμα μελλοντικό ή μη αποπερατωμένο που έχει αποκτηθεί από κατασκευαστή».

Ειδικότερα εφόσον κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής του κτίσματος (μελλοντικό κτίσμα), στη στήλη 9 «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» του Πίνακα 1 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) συμπληρώνεται ο κωδικός αριθμός που αναφέρεται σε οικόπεδο και στη στήλη 10 «ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ» του Πίνακα 1 συμπληρώνεται ο κωδικός αριθμός 89. Από την κατασκευή του σκελετού του κτίσματος και μέχρι και το αντίστοιχο στάδιο αποπεράτωσης ανά κατηγορία ακινήτου (μη αποπερατωμένο κτίσμα), εφόσον το ακίνητο δεν έχει ποτέ ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτείται με εργοταξιακό ρεύμα και είναι κενό, συμπληρώνονται αθροιστικά οι ενδείξεις:

  • στη στήλη 10 «ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ» του Πίνακα 1 αναγράφεται ο κωδικός αριθμός 89,
  • στη στήλη 30 «ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ» του Πίνακα 1 αναγράφεται η ένδειξη ΟΧΙ για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, ή, αν αναγραφεί η ένδειξη ΝΑΙ, συμπληρώνεται ο αριθμός της εργοταξιακής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και
  • στη στήλη 32 «ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ» του Πίνακα 1 συμπληρώνεται ο κωδικός αριθμός 8 «Κενό κτίσμα».

3. Οικόπεδα εντός ειδικών σχεδίων.

Για δικαιώματα επί οικοπέδου ή γηπέδου τα οποία βρίσκονται εντός Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων ή εντός Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης μέχρι τη μεταβίβασή τους από τον φορέα της επένδυσης προς τρίτους, συμπληρώνονται επιπλέον στοιχεία για την ένταξή τους στο αντίστοιχο φορολογικό καθεστώς.

Ειδικότερα, εάν πρόκειται για οικόπεδο στη στήλη 32 «ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ» του Πίνακα 1 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) συμπληρώνεται ο κωδικός αριθμός 9, ενώ εάν πρόκειται για γήπεδο, στη στήλη 26 «ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ» του Πίνακα 2 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) συμπληρώνεται ο κωδικός αριθμός 5.ΙΝ