Όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν οφειλές στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία και δεν τους έχει μπλοκαριστεί (για κάποιο άλλο λόγο) η φορολογική ενημερότητα, θα παίρνουν την επιστροφή φόρου εισοδήματος μέσα σε μία εβδομάδα από την υποβολή και -άμεση- εκκαθάριση της δήλωσης. Αν πάλι χρωστούν, θα περιμένουν το πολύ ένα μήνα μέχρι να γίνουν οι απαραίτητοι συμψηφισμοί.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) καθιερώνει κεντρικούς συμψηφισμούς επιστροφών φόρου και οφειλών, δύο φορές τον μήνα, από το τέλος Απριλίου.

Παράλληλα θα συμψηφίζει κατά προτεραιότητα οφειλές από φόρο εισοδήματος με τυχόν επιστροφές έως τις 31 Ιουλίου, ώστε αν το επιστρεφόμενο ποσό καλύπτει τον φόρο, να μη χάνει ο φορολογούμενος την έκπτωση 3% για την εφάπαξ εξόφληση.

Τι προβλέπεται

Χωρίς φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας η επιστροφή φόρου θα γίνεται σε μία εβδομάδα.

Χωρίς ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας, αλλά έχουν όμως φορολογικές οφειλές ο συμψηφισμός θα γίνεται 2 φορές τον μήνα.

Οφειλές από φόρο εισοδήματος θα συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με άλλους φόρους μέχρι 31/7/2023 (για να κερδίσουν την έκπτωση 3%)

Φόρος εισοδήματος: Οι 4 επιλογές για την πληρωμή του

Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2022 πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 31η Ιουλίου 2023 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών.

Η καταβολή του φόρου, που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογουμένων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Εφάπαξ μέχρι 31/7/2023 υπάρχει έκπτωση 3%.

Σε 8 μηνιαίες δόσεις: 1η: έως 31/7/2023 & 8η: έως 29/2/2024.

Σε έως 12 (επιτόκιο 4,5%) ή 24 δόσεις (επιτόκιο 6%).

Σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα στις Τράπεζες.