Προ των πυλών βρίσκεται το πρόγραμμα «Κάλυψη» για τη στέγαση ευάλωτων νέων ηλικίας 25-39 ετών που είναι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Θα μπορούν να διαμένουν σε ιδιωτικές κατοικίες με καταβολή του ενοικίου από το Δημόσιο.

Στόχος είναι να στεγαστούν 3.000 ωφελούμενοι 25-39 ετών.

Οι αιτήσεις των ιδιοκτητών θα υποβάλλονται στους δήμους μαζί με υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια, είναι έτοιμο προς χρήση και δεν φέρει πραγματικό ελάττωμα. Μέχρι τώρα προσκλήσεις έχουν εκδοθεί για τους Δήμους Γαλατσίου, Νεάπολης – Συκεών και Χαλκιδέων.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:

  • Ωφελούμενοι είναι νέοι ηλικίας 25-39 ετών που είναι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, δεν έχουν ιδιόκτητη πρώτη κατοικία και κατοικούν σε έναν από τους δήμους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Οι δήμοι θα απευθύνουν πρόσκληση προς τα νοικοκυριά να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.
  • Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται ανά δήμο με μοριοδότηση σύμφωνα με τα εξής κριτήρια: πολύτεκνες οικογένειες, τρίτεκνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία άνω του 67%, νοικοκυριά υπό έξωση από ενοικιαζόμενη κατοικία, μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά, άνεργοι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ, άτομα ή οικογένειες που φιλοξενούνται σε δομές φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και άτομα ή οικογένειες που φιλοξενούνται ως μέλη σε νοικοκυριά του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Μετά την κατάταξη των νοικοκυριών σε λίστα προτεραιότητας με βάση τα μόρια που συγκεντρώνουν, οι δήμοι θα καλέσουν τους ωφελούμενους να επιλέξουν από τη λίστα των διαθέσιμων κατοικιών. Κάθε νοικοκυριό επιλέγει έως τρία. Εάν το νοικοκυριό απορρίψει τα υποψήφια ακίνητα, κατατάσσεται αυτόματα στο τέλος της λίστας προτεραιότητας.
  • Το πρόγραμμα καλύπτει τις δαπάνες μίσθωσης των κατοικιών για τρία χρόνια. Η δαπάνη για κάθε κατοικία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό με το οποίο είχε διατεθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Εστία» συν τον πληθωρισμό του 2022.
  • Καλύπτονται επίσης δαπάνες για την επισκευή φθορών που διαπιστώνονται στα ακίνητα (έως 500 ευρώ ανά κατοικία κατά τη διάρκεια της μίσθωσης).
  • Καλύπτονται οι δαπάνες μετακόμισης, έως 1.000 ευρώ ανά νοικοκυριό.
  • Το ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο υπογράφεται μεταξύ του ιδιοκτήτη του ακινήτου και του ωφελούμενου με την εγγύηση του δήμου ή του νομικού του προσώπου σε ό,τι αφορά την καταβολή του μισθώματος. Στο συμβόλαιο ορίζεται ρητά ότι η καταβολή του ενοικίου βαρύνει τον δήμο ή νομικό πρόσωπο του δήμου. Το ενοίκιο καταβάλλεται μηνιαίως σε τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη, ενώ είναι δυνατή η προκαταβολή σε μία δόση των μισθωμάτων του α’ εξαμήνου της μίσθωσης.ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ «ΤΑ ΝΕΑ»