Την παράταση, κατά δύο μήνες, της προθεσμίας υποβολής φακέλων υποψηφιότητας για ένταξη στη δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» (σχέδια βελτίωσης) του  ΠΑΑ  2014-2022, ζητά το ΓΕΩΤΕΕ.

Ειδικότερα, με αφορμή τη λήξη, στις 16 Μαΐου, της προθεσμίας για την υποβολή προτάσεων ενίσχυσης για ένταξη στη δράση 4.1.5. «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2022, το Επιμελητήριο έγινε αποδέκτης αιτημάτων και παρατηρήσεων από πολλούς γεωπόνους μελετητές-μέλη του ΓΕΩΤΕΕ, για την ανάγκη χορήγησης παράτασης στη συγκεκριμένη προθεσμία.

Γιατί απαιτείται η παράταση

Οι λόγοι που καθιστούν τη χορήγηση της παράτασης επιβεβλημένη είναι από τη μια πλευρά το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει από πλευράς γεωργών για ένταξή τους στη εν λόγω δράση και από την άλλη ο χρόνος που χρειάζεται για την προετοιμασία ολοκληρωμένων και άρτιων φακέλων από πλευράς μελετητών.

«Με στόχο λοιπόν την αποφυγή κατάθεσης πλημμελών προτάσεων και, παράλληλα, τη μείωση του αριθμού των τυχόν σχετικών ενστάσεων που μπορεί να υποβληθούν και, εντέλει, την αυξημένη απορρόφηση των διαθέσιμων για τη δράση 4.1.5 κονδυλίων, είναι πιστεύουμε αναγκαία η χορήγηση παράτασης τουλάχιστον δύο μηνών, ώστε να αποφευχθούν και τυχόν προβλήματα και δυσλειτουργίες που μπορεί να προκύψουν λόγω των επικείμενων εθνικών εκλογών», επισημαίνει το Επιμελητήριο.

Υπενθυμίζει δε, τη δέσμευση του ΥπΑΑΤ, για την πραγματοποίηση μιας τεχνικής συνάντησης μεταξύ υπουργείου και Επιμελητηρίου, για τη συζήτηση και διερεύνηση των θεμάτων που σχετίζονται με τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, ένα θέμα πολύ σημαντικό που αφορά το σύνολο σχεδόν των Ελλήνων κτηνοτρόφων και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.