Εξτρα σύνταξη θα παρέχουν τα επαγγελματικά ταμεία με την είσοδό τους στο ασφαλιστικό σύστημα.

Σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή το φθινόπωρο και θα προβλέπει πέντε σημαντικές παρεμβάσεις, με σκοπό την ενίσχυση της ασφαλιστικής αποταμίευσης. Σήμερα λειτουργούν περίπου 24 μικρά επαγγελματικά ταμεία αλλά δέχονται ασφαλισμένους συγκεκριμένων κλάδων.

Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης θα συμπληρώνουν τις παροχές του πρώτου πυλώνα, που είναι η κύρια και επικουρική ασφάλιση, με αλλαγές σε επίπεδο εποπτείας αλλά και φορολογίας:

– Θα μεταφερθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος η εποπτεία των επαγγελματικών ταμείων (και του ΤΕΚΑ), έναντι του δυσλειτουργικού σχήματος που ισχύει σήμερα (από το υπουργείο Εργασίας, την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς). Υπενθυμίζεται πως η ΤτΕ εποπτεύει την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά. 

Η νέα εποπτική αρχή θα έχει διττό στόχο:

Πρώτον, καταγραφή και παρακολούθηση του συνταξιοδοτικού συστήματος σε συνάρτηση με τις δημογραφικές εξελίξεις, ώστε να μπορούν να γίνονται καλύτερες «μακροοικονομικές προβολές» για το διανεμητικό σύστημα ασφάλισης, για να διαπιστώνεται ποια είναι η πορεία του και, αν και χρειάζεται, να γίνονται παρεμβάσεις.

Δεύτερον, οριοθέτηση των κανόνων λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, τα οποία σήμερα διαχειρίζονται κεφάλαια ύψους 1,75 δισ. ευρώ, ποσό που αναμένεται να αυξηθεί δραστικά (με ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις και φορείς να επιδεικνύουν έμπρακτο ενδιαφέρον).

– Θα φορολογηθεί η εφάπαξ εξόφληση των παροχών του Ταμείου, για να ενθαρρυνθεί η μηνιαία πληρωμή σύνταξης. Η φορολόγηση θα είναι χαμηλότερη στην περίπτωση της σύνταξης προκειμένου τα Ταμεία αυτά να δίνουν κυρίως συντάξεις, ώστε να ενισχύεται το εισόδημα των συνταξιούχων στη διάρκεια του συνταξιοδοτικού τους βίου.

Οι βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου για τα επαγγελματικά ταμεία έχουν ως εξής:

Ιδρυση Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης με ελάχιστο αριθμό 100 ασφαλισμένων. Αυτό σημαίνει ότι μια επιχείρηση που απασχολεί 200 άτομα προσωπικό μπορεί να προχωρήσει στην ίδρυση Ταμείου για το προσωπικό της, ακόμη και αν οι μισοί δεν επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτό.

Εισφορές από 1% και άνω επί του εισοδήματος με έκπτωση φόρου για εργαζομένους και εργοδότες. Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να ξεκινήσουν με χαμηλό ασφάλιστρο και στην πορεία με καλύτερες αποδοχές να το ανεβάζουν σε 3% ή 5%. Οι εισφορές δεν θα είναι υποχρεωτικές για τους εργοδότες αλλά προαιρετικές. Αυτό θα έχει επίπτωση στις παροχές, γιατί η σώρευση διπλάσιων εισφορών θα βγάζει μεγαλύτερη σύνταξη από τις μεμονωμένες εισφορές των εργαζομένων. Ως κίνητρο για να μπουν και οι εργοδότες στα επαγγελματικά ταμεία προβλέπεται να ισχύσει και για αυτές τις εισφορές έκπτωση φόρου, όπως ισχύει για τις υποχρεωτικές εισφορές σε κύρια και επικουρική ασφάλιση.

Μηνιαία πληρωμή της σύνταξης ή εφάπαξ εξόφληση με φορολόγηση 10%. Το επικρατέστερο από τα σενάρια που εξετάστηκαν ως προς τη φορολογία των εφάπαξ παροχών είναι να φορολογούνται με συντελεστή 10%. Υπήρχε και πρόταση (από την πλευρά του υπουργείου Εργασίας για 15% ή μεγαλύτερο ποσοστό), αλλά θεωρήθηκε ότι θα αποτελεί αντικίνητρο για την εξέλιξη του θεσμού.

Διάρκεια ασφάλισης χωρίς περιορισμούς. Η διάρκεια ασφάλισης στα επαγγελματικά ταμεία δεν θα υπόκειται σε περιορισμούς, αλλά θα έχει κόφτη στις ηλικίες των ασφαλισμένων ως τα 55 ή 58 έτη. Για παράδειγμα, ένας 45άρης μπορεί να ασφαλιστεί για 5 χρόνια και να πάρει πίσω τις εισφορές του με ό,τι απόδοση έχουν βγάλει, ενώ ένας 60άρης είναι πιθανό να μην επιτρέπεται να μπει σε τέτοιο Ταμείο.ΙΝ