Χωρίς να απειλούνται με την επιβολή προστίμων, οι φορολογούμενοι που διαπιστώνουν λάθη ή παραλείψεις στη φορολογική δήλωση που έχουν ήδη υποβάλει μπορούν να προχωρήσουν σε διορθώσεις. Μια προσθήκη, μια διαγραφή ή μια διόρθωση σε κάποιον κωδικό της δήλωσης μπορεί να «ξεφουσκώνει» τον λογαριασμό της Εφορίας.

Η παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως το μεσημέρι της 31ης Αυγούστου 2023 επηρεάζει και την ημερομηνία υποβολής των τροποποιητικών δηλώσεων.

Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι, οι οποίοι μετά την έκδοση του εκκαθαριστικού διαπίστωσαν λάθη και παραλείψεις στη φορολογική τους δήλωση έχουν το χρονικό περιθώριο μέχρι το τέλος του μήνα να υποβάλλουν διορθωτική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, συνυποβάλλοντας εφόσον υπάρχει υποχρέωση, το έντυπο Ε2 ή το έντυπο Ε3 τα οποία συνοδεύουν το έντυπο Ε1.

Ετσι οι όποιες διαγραφές, συμπληρώσεις ή διορθώσεις στους κωδικούς της δήλωσης μπορούν να γίνουν χωρίς πρόστιμο εφόσον οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν έως τις 31 Αυγούστου 2023 οπότε και λήγει η προθεσμία για τις αρχικές. 

Οι διορθώσεις

Μόλις ο φορολογούμενος επιλέξει την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, τα δεδομένα που έχουν συμπληρωθεί στην αρχική δήλωση (στο έντυπο Ε1) και στα έντυπα (Ε2 και Ε3) μεταφέρονται αυτόματα στη νέα δήλωση που πρόκειται να υποβληθεί.

Συνεπώς ο φορολογούμενος δεν χρειάζεται να συμπληρώσει από την αρχή τη δήλωση αλλά αρκεί να τροποποιήσει τα σημεία της δήλωσης που υπέβαλε αρχικά και στα οποία διαπίστωσε λάθη, κενά ή παραλείψεις.

Για παράδειγμα εάν ο φορολογούμενος διαπίστωσε ότι πιάστηκε στην παγίδα των τεκμηρίων γιατί ξέχασε στην αρχική δήλωση να συμπληρώσει τον κωδικό 787-788 του Ε1 που αφορά την ανάλωση κεφαλαίου με την οποία καλύπτονται τα τεκμήρια έχει τώρα τη δυνατότητα να τους συμπληρώσει στην τροποποιητική δήλωση σβήνοντας τον έξτρα φόρο από το εκκαθαριστικό της δήλωσης. Σε περίπτωση που πρέπει να τροποποιηθούν στοιχεία τα οποία έχουν συμπληρωθεί στα έντυπα Ε2  ή και Ε3 θα πρέπει πρώτα να γίνουν αλλαγές αυτές και μετά οι διορθώσεις στο έντυπο Ε1 της δήλωσης.

Νέο εκκαθαριστικό

Η νέα δήλωση που θα προκύψει μετά τις προσθήκες, αφαιρέσεις ή διορθώσεις δεδομένων θα αντικαταστήσει την αρχική δήλωση, θα γίνει νέα εκκαθάριση με τα νέα στοιχεία και ο φόρος θα προσδιοριστεί με βάση τα οριστικά εισοδηματικά ή τεκμαρτά δεδομένα. Στο νέο εκκαθαριστικό σημείωμα το οποίο θα εκδοθεί και θα αναρτηθεί στον λογαριασμό του φορολογούμενου στην ηλεκτρονική πύλη myAADE.gr θα αναγράφεται όχι μόνο το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της τροποποιητικής δήλωσης αλλά και το αποτέλεσμα της αρχικής εκκαθάρισης.

Αν η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, δηλαδή μέχρι τις 31 Αυγούστου 2023, τότε ο φορολογούμενος αποφεύγει το πρόστιμο των 100, 250 ή 500 ευρώ. Αν όμως υποβάλλει την τροποποιητική δήλωση εκπρόθεσμα τότε δεν θα αποφύγει το πρόστιμο το οποίο κυμαίνεται από 100 έως 500 ευρώ.

Χωρίς πρόστιμο

Σημειώνεται ότι δεν επιβάλλονται πρόστιμα σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος εφόσον το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση είναι έως 100 ευρώ. Επίσης δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε περίπτωση που με την υποβολή της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης δεν επέρχεται αλλαγή στο ύψος της φορολογητέας ύλης π.χ. σε περίπτωση που με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης διορθώνεται κάποιο λάθος στα στοιχεία ταυτότητας του φορολογούμενου ή στα στοιχεία των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του φορολογούμενου που δεν επηρεάζει το ύψος του φόρου. in.gr