Παράθυρο για συνταξιοδότηση πριν από τα 62 έτη έχουν ακόμη χιλιάδες ασφαλισμένοι και ασφαλισμένες για το 2023 (παρόλο που όλα τα συμβατικά όρια έχουν ανέλθει στο 62ο έτος και μάλιστα με 40 έτη ασφάλισης),  εκμεταλλευόμενοι τα μεταβατικά όρια ηλικίας που ήδη έχουν κατοχυρώσει.

 

«Κλειδιά » για την συνταξιοδότηση πριν από τα 62  (με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη) είναι η θεμελίωση 25ετίας, η ύπαρξη ανήλικου τέκνου την περίοδο 2010 – 2015 και η εξαγορά πλασματικών ετών.

Για να εφαρμοστούν αυτές οι ευνοϊκές – μεταβατικές διατάξεις πρέπει να ισχύει μία εκ των ακολούθων δύο προϋποθέσεων:

Πρώτον, να είναι «παλαιοί» ασφαλισμένοι (προ του 1993).

Δεύτερον, να έχουν θεμελιώσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις ως προς τα έτη ασφάλισης την τριετία 2010-12.

Τρίτον, δίνεται δυνατότητα αγοράς πλασματικών ετών για τη συμπλήρωση του ελάχιστου ορίου ενσήμων, ανά περίπτωση.

Τα ενδιαφέρον με τις ισχύουσες ρυθμίσεις είναι ότι μπορούν οι ασφαλισμένοι να επιτύχουν αυτές τις προϋποθέσεις:

n Είτε με την αναγνώριση πλασματικών ετών, ακόμη και μέσα στο 2023, και να πάνε τα εν λόγω έτη να «κουμπώσουν» πίσω στον χρόνο ώστε να συμπληρωθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις ως προς τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης.

n Είτε, στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, ο απασχολούμενος να ζητήσει να εξεταστεί η αίτησή του με τις παλαιές διατάξεις των μισθωτών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καίτοι τελευταίος ασφαλιστικός φορέας είναι ο ΟΓΑ, ο ΟΑΕΕ κ.ά.

Οι 7 τυχεροί

Οι επτά «τυχερές» κατηγορίες ασφαλισμένων, οι οποίες έχουν το δικαίωμα για σύνταξη πριν από τα 62 για εφέτος, είναι οι παρακάτω:

Ασφαλισμένοι του ΙΚΑ. Οσοι είχαν κατοχυρώσει δικαίωμα έως το 2012 με συμπληρωμένες, ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών, τις 10.500 ημέρες ασφάλισης και επεδίωκαν να αποχωρήσουν με 35ετία στο αντίστοιχο όριο ηλικίας, η δυνατότητα εξόδου δίνεται αν έχει συμπληρωθεί κι εδώ το αντίστοιχο όριο που ανάλογα με την περίπτωση φτάνει μέχρι τα 61 έτη και 6 μήνες.

Γονείς σε Δημόσιο, ΔΕΚΟ, Ταμεία τραπεζών και ΙΚΑ. Ειδικά όρια ηλικίας ισχύουν και το 2023 για γονείς, άνδρες και γυναίκες, με δικαίωμα «εξόδου» ακόμη και στα 50 και έως τα 58, εφόσον βέβαια είχαν στο παρελθόν κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης. Κομβικό ρόλο σε αυτή την περίπτωση βέβαια παίζει το πότε ενηλικιώθηκε το παιδί.

Γονείς με 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο. Οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανήλικων τέκνων του ΙΚΑ των Ταμείων των ΔΕΚΟ/τραπεζών που είχαν κατοχυρωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης έχοντας συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης και ταυτόχρονα ανηλικότητα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν και μετά την 1/1/2023 ανάλογα με το όριο ηλικίας, όπως αυτό ρυθμίστηκε με βάση τον ν. 4336/2015.

Σε αυτές τις κατηγορίες ανήκουν μητέρες που είχαν συμπληρώσει συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης και είχαν ανήλικο το:

n2010: κατοχύρωσαν το 50ό έτος τους για μειωμένη σύνταξη και τα 55 για πλήρη.

n 2011: κατοχύρωσαν το 52ο έτος τους για μειωμένη σύνταξη και τα 57 για πλήρη.

n 2012: κατοχύρωσαν το 55ο έτος τους για μειωμένη σύνταξη και τα 60 για πλήρη.

Βαρέα και ανθυγιεινά. Νωρίτερα μπορεί να βγουν στη σύνταξη οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ που κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με 7.500 ημέρες ασφάλισης στο καθεστώς των βαρέων και με συμπληρωμένες, ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών, τις 10.500 ημέρες ασφάλισης.

Στο Δημόσιο

Τι ισχύει για ασφαλισμένους του Δημοσίου που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με:

35ετία θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει έως την 31η Δεκεμβρίου του 2021 τόσο τα 35 έτη ασφάλισης, ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών, όσο και τα 58 έτη.

Ετσι θα μπορούν να αποχωρήσουν με όριο ηλικίας που ανάλογα με την περίπτωση φτάνει μέχρι τα 61 έτη και 6 μήνες.

37ετία χωρίς όριο ηλικίας, εφόσον είχαν συμπληρώσει 25ετία έως την 31η Δεκεμβρίου του 2010.

Ομως, θα πρέπει η 37ετία να έχει συμπληρωθεί ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών έως την 31η Δεκεμβρίου του 2021. Ετσι ο εν λόγω ασφαλισμένος μπορεί το 2023 να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 61 ετών και 2 μηνών. Εάν ένας δημόσιος υπάλληλος που γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1966 και έχει 25 έτη ασφάλισης έως την 31η Δεκεμβρίου του 2011, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη από τη συμπλήρωση του 56ου έτους της ηλικίας του (Μάρτιος του 2022) κι οποτεδήποτε το επιθυμεί.

Οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ασφαλισμένοι στα Ταμεία των ΔΕΚΟ/τραπεζών που είχαν κατοχυρωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης και επιθυμούσαν να συνταξιοδοτηθούν ανάλογα με το έτος θεμελίωσης στα 50 ή τα 52 ή τα 55 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν και μετά την 1η/1/2023. Σε αυτές τις κατηγορίες ανήκουν:

n Μητέρες δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι ΔΕΚΟ/τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2010 την απαραίτητη 25ετία και υπήρχε παράλληλα ανηλικότητα τέκνου.

n Γονείς δημόσιοι υπάλληλοι και μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ/τραπεζών που είχαν συμπληρώσει:

το 2011 ή το 2012 την απαραίτητη 25ετία ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών και υπήρχε παράλληλα ανηλικότητα τέκνου.

n Τρίτεκνοι και άνω δημόσιοι υπάλληλοι (ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών από τα τέκνα) και τρίτεκνες μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ/τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2011 ή το 2012 την απαραίτητη 20ετία.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ «ΤΑ ΝΕΑ»