Τις δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλουν οι επιχειρήσεις και  ελεύθεροι επαγγελματίες «κλειδώνει» η ΑΑΔΕ από την 1η Ιανουαρίου 2024 ξεκαθαρίζοντας ότι τα έσοδα που υποβάλλονται στη δήλωση ΦΠΑ δεν μπορεί να είναι λιγότερα από αυτά που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και αντίστοιχα τα έξοδα που υποβάλλονται στη δήλωση ΦΠΑ δεν μπορεί να είναι περισσότερα από αυτά που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Οι κωδικοί των δηλώσεων ΦΠΑ θα προσυμπληρώνονται αυτόματα από την ΑΑΔΕ με βάση τα στοιχεία  που θα έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα myDATA και οι φορολογούμενοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν για να τροποποιούν τα δεδομένα καθώς τα  προσυμπληρωμένα στοιχεία των δηλώσεων θα είναι κλειδωμένα. Η προσυμπλήρωση και το κλείδωμα των κωδικών των δηλώσεων ξεκινάει από τις δηλώσεις ΦΠΑ για να επεκταθεί το 2025 και στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Το μέτρο

Το μέτρο θα φέρει τη συμμόρφωση δήλωσε πρόσφατα ο υφυπουργός Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης αναφέροντας ότι τα στοιχεία για τον ΦΠΑ (οι δηλώσεις ήδη προσυμπληρώνονται από την ΑΑΔΕ αλλά οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα διορθώσεων) δείχνουν ότι στο 93% των περιπτώσεων τα έσοδα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο ή παραπάνω με αυτά που φαίνονται στα myDATA, ενώ ακόμα υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις στα έξοδα.

Οι κωδικοί των δηλώσεων ΦΠΑ θα προσυμπληρώνονται αυτόματα από την ΑΑΔΕ με βάση τα στοιχεία  που θα έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα myDATA

Με νέα απόφαση που υπογράφουν οι Χάρης Θεοχάρης και Γιώργος Πιτσιλής από την 1η Ιανουαρίου 2024 στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA θα διαβιβάζονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά όλα τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων στοιχείων ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών, των τηρούμενων λογιστικών αρχείων βιβλίων, των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.

Το μέτρο θα φέρει τη συμμόρφωση δήλωσε πρόσφατα ο υφυπουργός Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης

Όπως διευκρινίζεται στην απόφαση:

– Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των μηδενικών παραστατικών.

– Σε κάθε περίπτωση διαβιβάζεται ορθά η καθαρή αξία.

– Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των λοιπών επιβαρύνσεων (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημα, τέλη και κρατήσεις).

Παράλληλα προχωρά ο σχεδιασμός για διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS (καταληκτική ημερομηνία 29-2-2024), η διεύρυνση του ηλεκτρονικού τιμολογίου, το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής , το ψηφιακό πελατολόγιο σε επιλεγμένες κατηγορίες επιχειρήσεων ενώ ενισχύεται το οπλοστάσιο της ΑΑΔΕ αναφορικά με τη χρήση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου. Οι έμμεσες τεχνικές θα χρησιμοποιούνται και:

–         Όταν δηλώνεται ζημία σε τρία τουλάχιστον συνεχόμενα έτη και δεν προκύπτει ο τρόπος χρηματοδότησης της επιχείρησης, με τον οποίο καλύπτονται οι υποχρεώσεις της.

–        Όταν υπάρχει σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ αγορών, πωλήσεων και αποθεμάτων.

–        Όταν ο συντελεστής μικτού κέρδους που προκύπτει από τα δηλούμενα αποτελέσματα είναι διαφορετικός από αυτόν που προκύπτει βάσει των παραστατικών αγορών και πωλήσεων.

–        Όταν η επιχείρηση δεν προσκομίζει στοιχεία που ζητά η φορολογική διοίκηση, ύστερα από δύο προσκλήσεις.

Με έμμεσες τεχνικές, προσδιορίζονται τα κέρδη και το εκκαθαριστικό βγαίνει με κατ’ εκτίμηση φόρο.

Πηγή: ΟΤ