Η καθυστέρηση της σύστασης και λειτουργίας του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, η λειτουργία της οποίας έχει αναβληθεί ήδη για το 2024, είναι η βασική ένσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην εξαμηνιαία αξιολόγηση της οικονομίας, καθώς καθυστερεί την πλήρη εφαρμογή του νέου πτωχευτικού κώδικά (ν4736/2020). 

Το ΥΠΕΘΟ έχει ενημερώσει την Κομισιόν για τη σχετική απροθυμία των ενδιαφερόμενων εταιριών να προχωρήσουν στην επένδυση λόγω των σφικτών όρων που θέτει το δημόσιο για τη διαχείριση των ακινήτων τα οποία θα διαχειρίζεται ο νέος φορέας. Επίσης, έχει ξεκαθαρίσει από καιρό ότι το δημόσιο δεν διατίθεται να έχει συμμετοχή στο νέο φορέα αφού έχει συμφωνηθεί ήδη με την Επιτροπή ότι ο νέος θεσμός θα συσταθεί και θα διαχειρίζεται από ιδιώτες επενδυτές. Διαφορετικά, ο φορέας θα εγγράφονταν τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και η διαχείριση των ακινήτων, η οποία στην αρχή τουλάχιστον θα ήταν ζημιογόνα, θα ενσωματώνονταν στους κρατικούς λογαριασμούς. 


Επίσης, έχει ενημερώσει και για τις τρεις αλλαγές που ενσωμάτωσε στο νομοσχέδιο για τις αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό, τους κανόνες συμπεριφοράς για τους servicers, με τις οποίες:

- Εξομοιώνει τη φορολογία του νέου φορέα με το καθεστώς των εταιριών επενδύσεων ακίνητης περιουσίας. 
 
- Δίνει τη δυνατότητα ο φορέας να αποκτά τα ακίνητα με έκπτωση 30% επί της εμπορικής αξίας του ακινήτου ή της τιμής πρώτης προσφοράς. 

- Θεσπίζεται η υποχρέωση εκ μέρους του οφειλέτη της πρόσβασης του εμπειρογνώμονα στην κατοικία προκειμένου να καταγράψει την πραγματική κατάσταση και αξία του ακινήτου. Μάλιστα ορίζεται ότι αν διαπιστωθούν παραβάσεις που οδηγούν σε πλήρη αδυναμία νομιμοποίησης λόγω του θεσμικού πλαισίου, θα απαλλάσσεται ο Φορέας από την υποχρέωση αγοράς. 

 
Οι αλλαγές αυτές, σύμφωνα με το ΥΠΕΘΟ, είναι πιθανό να αναθερμάνουν το ενδιαφέρον των επενδυτών και να επιταχυνθεί η σύσταση και λειτουργία του φορέα, η οποία θα σημάνει και την πλήρη ενεργοποίηση του νέου πτωχευτικού κώδικα που εκκρεμεί από το 2020 όταν ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος.

Ωστόσο, η Επιτροπή θα επισημάνει σύμφωνα με πληροφορίες ξανά την καθυστέρηση σύστασης του φορέα, η οποία θα ενεργοποιήσει το νόμο εκτός από τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά με στόχο την ταχύτερη εκκαθάριση των κόκκινων δανείων που βαρύνουν ακόμη την οικονομία.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές
Το δεύτερο θέμα που αναμένεται να θέσει η Επιτροπή είναι η πορεία μέχρι και τον μηδενισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς ιδιώτες. Στο θέμα αυτό, τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας έχουν να παρουσιάσουν πρόοδο σε ό,τι αφορά της εκκρεμείς συντάξεις. Ωστόσο, οι τεχνοκράτες των Βρυξελλών θα πρέπει να έχουν και απάντηση για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και ιδίως τα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία δημιουργούν συνεχώς νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές. 

Η απάντηση του ΥΠΕΘΟ θα είναι η αύξηση της χρηματοδότησης στα νοσοκομεία, με χρήματα που θα προέλθουν από την τεκμαρτή φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών, ώστε σε συνδυασμό με τον καλύτερο έλεγχο των οικονομικών τους, να λυθεί οριστικά το πρόβλημα και να βελτιωθεί η λειτουργία τους. 

Η έκθεση της Επιτροπής για την Ελλάδα θα δημοσιευτεί μαζί με τις εκθέσεις για την αξιολόγηση των προσχεδίων των προϋπολογισμών και την έκθεση της προόδου των μεταρρυθμίσεων για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Του Τάσου Δασόπουλου - capital.gr