Με νέους κωδικούς που αφορούν κυρίως τους 730.000 ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους για τους οποίους η Εφορία έχει ράψει το «κουστούμι» του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος εκδόθηκε το νέο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης, με την ΑΑΔΕ να ανοίγει εκτός απροόπτου σήμερα την ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή των νέων φορο-δηλώσεων από περίπου 9 εκατ. φυσικά πρόσωπα.

Οι επαγγελματίες θα δουν στο Ε1 της δήλωσης προσυμπληρωμένα τα ποσά του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος που έχει υπολογίσει η ΑΑΔΕ με βάση τα έτη άσκησης της δραστηριότητας, το κόστος μισθοδοσίας και τον τζίρο. Συγκεκριμένα, σε ειδικό πίνακα θα αναλύεται ο τρόπος προσδιορισμού του ελάχιστου καθαρού ποσού επιχειρηματικής δραστηριότητας ενώ όσοι διαφωνούν με το τεκμαρτό εισόδημα και θελήσουν να αποδείξουν μετά τη διενέργεια ελέγχου ότι το πραγματικό τους εισόδημα είναι χαμηλότερο από το τεκμήριο θα πρέπει να το δηλώσουν στους κωδικούς 443- 444 του Ε1.

Πού χρειάζεται προσοχή

Οι νέοι κωδικοί του εντύπου Ε1 που θα πρέπει να προσέξουν οι επαγγελματίες είναι οι εξής:

Κωδικοί 045-046: Αφορούν όσους εξαιρούνται από το ελάχιστο καθαρό εισόδημα ή δικαιούνται αναλογική μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος στην περίπτωση άσκησης δραστηριότητας για περιορισμένο χρονικό διάστημα βάσει νομοθετικής ή κανονιστικής ρύθμισης (π.χ. σχολικά κυλικεία). Στον υποπίνακα του κωδικού αυτού ο φορολογούμενος μπορεί να επιλέξει:

  • Εξαίρεση για ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές
  • Εξαίρεση για καφενεία σε οικισμούς κάτω των 500 κατοίκων
  • Άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Κωδικοί 047-048: Αφορούν όσους δικαιούνται έκπτωση 50% στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα.

Στον υποπίνακα των κωδικών αυτών ο φορολογούμενος μπορεί να επιλέξει μία ή περισσότερες από τις κατωτέρω ενδείξεις:

  • Έχετε την ιδιότητα του πολύτεκνου ως γονέας ή απορφανισθέν (ορφανού) τέκνο;
  • Είστε γονέας μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα;
  • Είστε εκμεταλλευτής ταξί με ποσοστό ιδιοκτησίας μικρότερο ή ίσο του 25%
  • Έχετε επαγγελματική έδρα και κύρια κατοικία σε οικισμό με πληθυσμό μικρότερο των 500 κατοίκων ή σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100  κατοίκων.

Οπως αναφέρεται στην απόφαση της ΑΑΔΕ για την απαλλαγή ή τη μείωση κατά 50% του τεκμηρίου οι φορολογούμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ενώ στις περιπτώσεις που απαιτείται έλεγχος η εκκαθάριση των συγκεκριμένων δηλώσεων μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα ολοκληρώνεται στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης υπηρεσία.

Κωδικοί 405-406:

Στους κωδικούς αυτούς οι επαγγελματίες θα δουν προσυμπληρωμένο το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα. Κλικάροντας πάνω στον κωδικό θα αναδύεται πίνακας στον οποίο θα εμφανίζονται αναλυτικά οι υπολογισμοί της Φορολογικής Διοίκησης ως προς τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος.

Κωδικοί 443-444: Θα πρέπει να συμπληρωθούν από όσους αμφισβητούν το τεκμαρτό εισόδημα και θα ζητήσουν τη διενέργεια ελέγχου για να αποδειχθεί η ακρίβεια της δήλωσής τους για εισόδημα μικρότερο του τεκμαρτού.

Ο φορολογούμενος υποχρεούται το αργότερο εντός προθεσμίας 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και να δηλώσει αναλυτικά στοιχεία για την περιουσιακή εικόνα και τις συνθήκες διαβίωσης τόσο του ίδιου όσο και του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων.

Μεταξύ άλλων θα πρέπει να δηλωθούν στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, καρτών, κρυπτονομισμάτων, ακινήτων, αυτοκινήτων και δαπανών διαβίωσης από δίδακτρα και ασφάλιστρα έως ταξίδια και δαπάνες για φως, νερό, τηλέφωνο.

Κωδικοί 445-446: Προσυμπληρώνεται από τη Φορολογική Διοίκηση το απαλλασσόμενο από τον φόρο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα  στην περίπτωση προσδιορισμού ελάχιστου καθαρού εισοδήματος (π.χ. φορολογούμενοι που έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και αμείβονται με μπλοκάκι).

Για μισθωτούς και συνταξιούχους δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στους κωδικούς της δήλωσης. Η αλλαγή έγκειται στη νομοθετημένη δυνατότητα της ΑΑΔΕ να υποβάλλει αυτόματα τις – ούτως ή άλλως – προσυμπληρωμένες δηλώσεις τους στο τέλος της προθεσμίας, αν δεν το πράξουν οι ίδιοι.

Premium Έκδοση Τα Νέα