Ελάφρυνση στους λογαριασμούς ρεύματος θα διαπιστώσουν οι περισσότεροι καταναλωτές για τον μήνα Μάιο.

Οι περισσότεροι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας προχώρησαν σε μειώσεις των ειδικών ή πράσινων τιμολογίων για τον μήνα Μάιο.

Οι ανταγωνιστικές χρεώσεις διαμορφώνονται χαμηλότερα σε σχέση με τον Απρίλιο έως και 12% με την πλειονότητα των παρόχων να περνάνε τις μειώσεις των τιμών χονδρεμπορικής ηλεκτρικής ενέργειας.

Υπάρχουν βέβαια και οι περιπτώσεις παρόχων οι οποίοι είτε διατήρησαν αμετάβλητα είτε έκαναν αυξήσεις έως περίπου 5% σε σχέση με τον Απρίλιο. Πρόκειται κυρίως για πράσινα τιμολόγια τα οποία διατηρούνται στα χαμηλότερα επίπεδα έναντι των υπολοίπων.

Τα πράσινα τιμολόγια ανά πάροχο

Αναλυτικά και σύμφωνα με όσα έχουν αναρτήσει οι πάροχοι στην ειδική ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ, τα πράσινα τιμολόγια διαμορφώνονται ως εξής για τον Μάιο:

 • ΔΕΗ. Το Γ1/Γ1Ν για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες κατανάλωσης έχει χρέωση στα 0,10656 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η νυχτερινή χρέωση είναι στα 0,07866 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η τιμή του παγίου είναι στα 5 ευρώ.
 • ΗΡΩΝ. Το Basic Home έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,10118 ευρώ ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας. Η τιμή του παγίου είναι στα 5 ευρώ.
 • Το οικιακό Value Special έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,10601 ευρώ ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας. Η τιμή του παγίου είναι στα 4 ευρώ.
 • Το ειδικό οικιακό τιμολόγιο για τις πρώτες 100 κιλοβατώρες έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,09968 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η τιμή του παγίου είναι στα 5 ευρώ.
 • Το ειδικό τιμολόγιο έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,10961 ευρώ ανά κιλοβατώρα με bill και πάγια εντολή και έκπτωση συνέπειας. Το πάγιο είναι στα 3,5 ευρώ.
 • Το ειδικό τιμολόγιο έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,10168 ευρώ ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας και δώρο το ρεύμα του πρώτου μήνα. Το πάγιο είναι στα 4,90 ευρώ.
 • Φυσικό Αέριο Ελλάδος. Το ειδικό ενιαίο τιμολόγιο έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,10954 ευρώ ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας. Το πάγιο είναι στα 5 ευρώ.
 • ΖΕΝΙΘ. Το Power Home Smart έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,10267 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Το πάγιο είναι στα 5 ευρώ.
 • Ελιν. Το Power On! Home Green έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,095 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Το πάγιο είναι στα 5 ευρώ.
 • Το ειδικό τιμολόγιο έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,099 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Το πάγιο είναι στα 4,50 ευρώ.
 • Solar Energy. Το ειδικό τιμολόγιο έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,10085 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Το πάγιο είναι στα 5 ευρώ.

 Πηγή:OT