Μπόνους με φοροεκπτώσεις αλλά και πλήρη απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος μπορούν να πετύχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι με τη σωστή συμπλήρωση των κωδικών της φορολογικής δήλωσης.

Την ίδια στιγμή όμως οι φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις «παγίδες» των τεκμηρίων και της αμφισβήτησης του τεκμαρτού εισοδήματος.

Η πρώτη κίνηση που θα πρέπει να κάνουν οι επαγγελματίες κατά τη διαδικασία υποβολής της νέας φορολογικής δήλωσης είναι να συμπληρώσουν το έντυπο Ε3 (εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις κ.λπ.), το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί πριν από το έντυπο Ε1, το βασικό έντυπο της φορο-δήλωσης.

Το τέλος επιτηδεύματος έχει «κουρευτεί» κατά 50%, από 650 ευρώ στα 350 ευρώ, για τους επαγγελματίες που υπάγονται στο νέο καθεστώς του τεκμαρτού εισοδήματος

 

Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων η ΑΑΔΕ έχει προσυμπληρωμένους μια σειρά κωδικούς που αφορούν τα έσοδα και τα έξοδα, τραπεζικούς επαγγελματικούς λογαριασμούς, POS της επιχείρησης, τον μέσο αριθμό απασχολουμένων, πληροφοριακά στοιχεία (ΑΦΜ, ΚΑΔ, ΔΟΥ πρώτης υποβολής, ημερομηνία έναρξης). Ωστόσο, οι κωδικοί με τα προσυμπληρωμένα ποσά στο Ε3 δεν είναι «κλειδωμένοι», με τους φορολογουμένους να έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν για διορθώσεις, μέχρι να γίνει η οριστική υποβολή του εντύπου.

Με βάση τα στοιχεία που θα δηλωθούν στο Ε3 θα υπολογιστεί με λογιστικό τρόπο το καθαρό εισόδημα που απέκτησαν το 2023 περίπου 730.000 επαγγελματίες, ενώ στο βασικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης βρίσκεται προσυμπληρωμένο το τεκμαρτό εισόδημα με βάση το νέο καθεστώς που ισχύει από τα εισοδήματα του 2023. Στη συνέχεια θα πρέπει να δοθεί προσοχή στους κωδικούς που δίνουν εκπτώσεις και απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος. Υπενθυμίζεται ότι απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος επιτηδευματίες και μικρές επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 2 εκατ. ευρώ που αύξησαν τον αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης κατ’ ελάχιστο για τρεις μήνες το προηγούμενο έτος.

Το τέλος επιτηδεύματος έχει «κουρευτεί» κατά 50%, από 650 ευρώ στα 350 ευρώ, για τους επαγγελματίες που υπάγονται στο νέο καθεστώς του τεκμαρτού εισοδήματος. Το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών ξεκινά από 10.920 ευρώ με 6 χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας και φθάνει τα 14.196 ευρώ για 12 χρόνια δραστηριότητας.  Επίσης, με ένα σύστημα προσαυξήσεων το τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 50.000 ευρώ.

Τι πρέπει να προσέξετε

Οι κωδικοί που θα πρέπει να προσέξουν οι επαγγελματίες στο Ε1 είναι οι εξής:

Κωδικοί 443-444. Με τη συμπλήρωση των συγκεκριμένων κωδικών ανοίγει ο δρόμος για την αμφισβήτηση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος. Οσοι λένε «όχι» στο τεκμαρτό εισόδημα ζητώντας να ελεγχθούν προκειμένου να αποδείξουν ότι το πραγματικό τους εισόδημα είναι χαμηλότερο από το τεκμαρτό εισόδημα θα πρέπει να συμπληρώσουν στην πλατφόρμα myBusinesssSupport ένα αναλυτικό ερωτηματολόγιο αποκαλύπτοντας την εισοδηματική και περιουσιακή τους κατάσταση και τις δαπάνες διαβίωσης.

Κωδικοί 017-018. Οσοι δηλώσουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα για πρώτη φορά, πληρώνουν μισή προκαταβολή φόρου.

Κωδικοί 327-328. Νέοι επιτηδευματίες με έναρξη εργασιών από 1/1/2021 και μετά κερδίζουν κούρεμα 50% στον ελάχιστο φορολογικό συντελεστή (4,5% από 9% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ) εφόσον συμπληρώσουν τους συγκεκριμένους κωδικούς στο έντυπο Ε1.

Κωδικοί 019-020. Εργαζόμενοι με «μπλοκάκι» που απαλλάσσονται από το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και δικαιούνται έκπτωση φόρου θα πρέπει να το δηλώσουν για να κερδίσουν έκπτωση φόρου που μπορεί να φθάσει μέχρι τα 777 ευρώ για κάθε άγαμο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, μέχρι τα 810 ευρώ για κάθε έγγαμο γονέα με 1 εξαρτώμενο τέκνο, μέχρι τα 900 ευρώ για κάθε έγγαμο γονέα με 2 εξαρτώμενα τέκνα και μέχρι τα 1.120 ευρώ για κάθε έγγαμο γονέα με 3 εξαρτώμενα τέκνα εφόσον στους κωδικούς 019-020 επιλέξουν τη λέξη ΝΑΙ.

Κωδικοί 027-028. Εμποροι 62 ετών. Εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύματος όσοι επιτηδευματίες απέχουν τρία χρόνια από τη συνταξιοδότησή τους. Ως έτος ηλικίας συνταξιοδότησης θεωρείται το 65ο.

Κωδικοί 781-782. Δηλώνονται ποσά που καλύπτουν τεκμήρια (έσοδα από πωλήσεις ακινήτων, εφάπαξ παροχές ασφαλιστικών ταμείων, έσοδα από δάνεια, κληρονομιές, δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών).

Κωδικοί 035-036. Μειωμένος κατά 50% είναι ο φόρος εισοδήματος για τους συνεταιρισμένους αγρότες καθώς και για όσους ασκούν συμβολαιακή γεωργία.

Στο έντυπο Ε3

Κωδικός 071. Δηλώνεται το ποσό από τη βασική αγροτική ενίσχυση.

Κωδικοί 072-073. Συμπληρώνεται το σύνολο των πράσινων και συνδεδεμένων ενισχύσεων και το υπερβάλλον ποσό των 12.000 ευρώ προσαυξάνει τα ακαθάριστα έσοδα από αγροτική δραστηριότητα. Οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις μέχρι του ποσού των 12.000 ευρώ μεταφέρονται υποχρεωτικά στις αντίστοιχες επιλογές των κωδικών 659-660, του εντύπου Ε1. Οι κωδικοί 075, 077 και 080 μεταφέρονται υποχρεωτικά στις αντίστοιχες επιλογές των κωδικών 659-660, του εντύπου Ε1.

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ