Ημιαυτόματες θα είναι οι φορολογικές δηλώσεις για περίπου 1.300.000 φορολογούμενους με εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, καθώς θα πρέπει να τις ελέγξουν εξονυχιστικά πριν τις υποβάλει η ΑΑΔΕ για λογαριασμό τους.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να διορθώσουν όσα πεδία έχουν λάθη στη φορολογική τους δήλωση, και στη συνέχεια θα μπορούν να προχωρήσουν στην υποβολή της.

Για να μπουν οι υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης θα πρέπει να πατήσουν στις Εφαρμογές → Δημοφιλείς Εφαρμογές → Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1) → Είσοδος στην Εφαρμογή → « Έτος 2024» (που αντιστοιχεί στη χρήση 2023).

Αν δεν κάνουν κάποια αλλαγή οι φορολογούμενοι στην προσυμπληρωμένη δήλωση, θα γίνει αυτόματη υποβολή δηλώσεων την Τρίτη 2 Ιουλίου και στη συνέχεια θα εκδοθεί το Εκκαθαριστικό Σημείωμα και ανάλογα τα εισοδήματα θα βεβαιωθεί φόρος ή επιστροφή φόρου.

Υπάρχει και σε αυτή την περίπτωση ωστόσο δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, από τις 2 έως τις 26 Ιουλίου 2024.

Υπενθυμίζεται ότι οι προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις αφορούν εισοδήματα αποκλειστικά από μισθούς ή συντάξεις.

Τι θα πρέπει να προσέξουν

Οι φορολογούμενοι που θα δουν ήδη συμπληρωμένα τα στοιχεία στο gsis.gr θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, προκειμένου να αποφύγουν λάθη που μπορεί να τους στοιχίσουν αρκετά χρήματα.

Σε περίπτωση που εντοπίσουν λάθη ή παραλείψεις στους προσυμπληρωμένους κωδικούς, τότε θα πρέπει να προχωρήσουν σε άμεση διόρθωση με ή χωρίς τη βοήθεια κάποιου φοροτεχνικού.

Ειδικότερα, οι κωδικοί που πρέπει να ελεγχθούν σχολαστικά είναι:

• Αποδείξεις με πλαστικό χρήματα,

• Τόκοι καταθέσεων & δανείων,

• Αριθμός παιδιών,

• Βεβαιώσεις αποδοχών (εισοδήματα μισθών ή συντάξεων),

• Παρακράτη φόρων,

• ΙΧ αυτοκίνητα σε κυκλοφορία,

• Έκτακτα επιδόματα συνταξιούχων,

• Κάλυψη τεκμηρίων.

Το μήνυμα της ΑΑΔΕ

Το μήνυμα που εστάλη από την ΑΑΔΕ στους φορολογούμενους για τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις είναι το εξής:

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΑΔΕ)

Αποδέκτης: …..

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αγαπητή κυρία / Αγαπητέ κύριε,

Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε προβεί σε προσυμπλήρωση της Δήλωσής σας με βάση το σύνολο των στοιχείων, που μέχρι στιγμής είναι στη διάθεσή μας, και υπολογίσαμε τη φορολογική σας υποχρέωση.

Εφόσον τα στοιχεία είναι ακριβή και δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που δεν έχουν προσυμπληρωθεί, δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια ενέργεια για την υποβολή της δήλωσής σας, καθώς αυτή θα οριστικοποιηθεί από την υπηρεσία μας, με εσωτερική διαδικασία, την Τρίτη 2/7/2024, μετά τη λήξη της αρχικής προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων. Σε κάθε περίπτωση, εάν επιθυμείτε, μπορείτε να υποβάλετε νωρίτερα τη δήλωσή σας.

Εφόσον τα στοιχεία δεν είναι ακριβή ή ελλείπουν στοιχεία, υποχρεούστε να τροποποιήσετε ή/και να συμπληρώσετε τα ορθά στοιχεία και να υποβάλετε εσείς τη δήλωσή σας, μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής της. Ειδικότερα:

α) μέχρι την Δευτέρα 1/7/2024 μπορείτε να υποβάλετε αρχική δήλωση

β) από την Τρίτη 2/7 μέχρι την Παρασκευή 26/7/2024 μπορείτε να υποβάλετε τροποποιητική δήλωση, χωρίς κυρώσεις (επέχει θέση αρχικής δήλωσης).

Εφόσον μεταβληθούν τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας για εσάς, θα ειδοποιηθείτε προκειμένου να επισκεφθείτε εκ νέου την εφαρμογή, να δείτε τα νέα δεδομένα που προκύπτουν για τη φορολογική σας υποχρέωση και, ανάλογα με το χρόνο στον οποίο επήλθε η μεταβολή, να προβείτε στις κατά περίπτωση αναγκαίες ενέργειες.

Ειδικότερα:

α) εάν η μεταβολή επέλθει πριν η δήλωσή σας υποβληθεί είτε από εσάς είτε από την υπηρεσία μας, με την παραπάνω εσωτερική διαδικασία, εφόσον συμφωνείτε με τη μεταβολή, δεν θα χρειαστεί να προβείτε σε κάποια ενέργεια. Εμείς θα λάβουμε υπόψη μας τα νεότερα δεδομένα και θα υπολογίζουμε τη φορολογική σας υποχρέωση με βάση αυτά.

β) εάν η μεταβολή επέλθει μετά την υποβολή της δήλωσής σας, εφόσον συμφωνείτε με τη μεταβολή, υποχρεούστε να υποβάλετε τροποποιητική δήλωση.

Εφόσον δεν συμφωνείτε με τη μεταβολή, συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον φορολογικό σας σύμβουλο για τις ενέργειες, στις οποίες θα χρειαστεί να προβείτε.

Μπορείτε να δείτε και να ελέγξετε την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων της δήλωσής σας, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή «Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3) > Είσοδος στην εφαρμογή», επιλέγοντας « Έτος 2024», με τη χρήση των προσωπικών κωδικών σας.

Στην ίδια διαδρομή μπορείτε να δείτε τη φορολογική υποχρέωση που θα προσδιορισθεί με βάση τα στοιχεία αυτά, επιλέγοντας «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Υπόχρεου» ή «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Συζύγου/ΜΣΣ» κατά περίπτωση.

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, στο τηλέφωνο (+30) 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30 – 17:00.

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο και τη συνεργασία σας».ΙΝ