Νέοι όροι και προϋποθέσεις προβλέπονται για τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας, το οποίο θα αποσυνδεθεί από το ύψος του κατώτατου μισθού, με βάση τον σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας.

Tον επόμενο μήνα πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που θα προβλέπει την αλλαγή του ποσού και των προϋποθέσεων λήψης του επιδόματος ανεργίας της ΔΥΠΑ. Στην πρώτη φάση θα υλοποιηθεί σε πιλοτικό στάδιο για 5.000 ως 10.000 ανέργους και στη συνέχεια θα εφαρμοστεί για το σύνολο των ανέργων.

Βασικός στόχος του νέου πλαισίου είναι η σύνδεση του επιδόματος με τον πρότερο εργασιακό μισθό και ασφαλιστικό βίο του ανέργου

Στόχος είναι να αυξηθεί η ανταποδοτικότητα και η δικαιοσύνη στο επίδομα ανεργίας, καθώς και να υπάρξει ενοποίηση των επιδομάτων ανεργίας.

Βασικός στόχος του νέου πλαισίου που θα διέπει το επίδομα ανεργίας είναι η σύνδεση αυτού με τον πρότερο εργασιακό μισθό και ασφαλιστικό βίο του ανέργου. Θα προβλέπεται, το πρώτο χρονικό διάστημα μετά την απόλυση, να δίνεται στον άνεργο αυξημένο ποσό επιδόματος – πιο κοντά στον μισθό του – το οποίο θα καταβάλλεται για 6 μήνες και στη συνέχεια θα πέφτει σταδιακά στο σημερινό όριο των 509 ευρώ τον μήνα.

Επίσης θα προβλέπεται η καταβολή μειωμένου επιδόματος ανεργίας σε όσους εργάζονται με ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Ο άνεργος που εργάζεται σήμερα με μερική απασχόληση ή εκ περιτροπής απασχόληση λαμβάνει επίδομα ανεργίας 509 ευρώ. Ποσό που είναι υψηλότερο από τις μηνιαίες αποδοχές του όταν εργάζεται. Επίσης, αναμένεται να συγχωνευτεί το επίδομα των 200 ευρώ που καταβάλλεται για τους μακροχρόνια ανέργους (άνω των 12 μηνών).

Σήμερα όλοι ανεξαιρέτως οι άνεργοι που παίρνουν επίδομα από τη ΔΥΠΑ λαμβάνουν το ίδιο ποσό των 509 ευρώ είτε πλήρωσαν εισφορές υπέρ ανεργίας για 35 χρόνια, είτε για 1 χρόνο. Σύμφωνα με τον έως τώρα σχεδιασμό, συνολικά έχει υπολογιστεί ότι το ύψος του ετήσιου επιδόματος δεν θα είναι χαμηλότερο από το επίδομα που χορηγείται με το ισχύον σύστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μελετάται μέχρι στιγμής το επίδομα ανεργίας να είναι ένα μεταβλητό ποσό που τους πρώτους μήνες μετά την απόλυση μπορεί να φτάνει έως τα 1.200 ευρώ – θα δίνεται στους ανέργους που έχουν διανύσει περισσότερα από 4 χρόνια στην αγορά εργασίας, ενώ αντίθετα όσοι έχουν λιγότερα χρόνια θα λαμβάνουν το ποσό των 509 ευρώ.

Οσο περισσότερα χρόνια έχει διανύσει ο άνεργος στην αγορά εργασίας, τόσο υψηλότερο θα είναι το επίδομα που θα λάβει. Το τελικό επίδομα ανεργίας δεν θα μπορεί να υπερβαίνει ένα ανώτατο όριο που αναμένεται να καθοριστεί, λαμβανομένων υπόψη και των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από τη μελέτη του ΟΟΣΑ.

Τρία μέρη

Επίσης το συνολικό ετήσιο ποσό του επιδόματος ανεργίας – όπως προκύπτει από τον κατώτατο μισθό – δεν θα αυξηθεί αλλά θα καταβάλλεται εμπροσθοβαρώς (μεγαλύτερο επίδομα τους πρώτους μήνες και μικρότερο στη συνέχεια). Σύμφωνα με τα σενάρια που επεξεργάζονται οι αρμόδιοι, το επίδομα ανεργίας θα απαρτίζεται από τρία διακριτά μέρη:

  • Ενα «σταθερό», το οποίο θα λαμβάνουν όλοι όσοι έχουν την ελάχιστη προϋπόθεση ένταξης. Το επίδομα μπορεί να φτάνει και το 70% του κατώτατου μισθού το πρώτο τρίμηνο και να βαίνει μειούμενο μέχρι ο άνεργος να συμπληρώσει τους 12 μήνες.
  • Ενα «μεταβλητό» μέρος, το οποίο θα λαμβάνουν για 12 μήνες κατ’ ανώτατο όριο μόνο όσοι έχουν περισσότερες ασφαλιστικές προϋποθέσεις και άρα θα έχουν συνεισφέρει περισσότερα στο ασφαλιστικό σύστημα σε ένα ευρύτερο χρονικό διάστημα. Ο υπολογισμός του θα συναρτάται με την ασφαλιστική ιστορία και το ύψος των προηγούμενων αποδοχών, ώστε να είναι πιο δίκαιο και ανταποδοτικό.
  • Επιπρόσθετες παροχές σε συγκεκριμένες ομάδες ανέργων, όπως δώρα Χριστουγέννων / Πάσχα, προσαυξήσεις ανά προστατευόμενο μέλος, προσαυξήσεις για μονογονεϊκές οικογένειες. Το ύψος του επιδόματος που θα λαμβάνει ο άνεργος θα εξαρτάται από δύο βασικές προϋποθέσεις: το διάστημα που καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές ως εργαζόμενος και το ύψος του μισθού του.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»