Εκπνέει η προθεσμία για τους 1,3 εκατομμύρια φορολογούμενους των οποίων οι φορολογικές δηλώσεις έχουν προσυμπληρωθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Οι φορολογούμενοι, πρέπει να «τσεκάρουν» τους προσυμπληρωμένους κωδικούς για μισθούς, συντάξεις, ακίνητα, αυτοκίνητα, επιδόματα, προστατευόμενα μέλη και εάν διαπιστώσουν λάθη ή παραλείψεις έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε διορθώσεις για να αποφύγουν περιπέτειες με την Εφορία.

Οι φορολογικές δηλώσεις

Αυτή η διαδικασία από τους φορολογουμένους θα πρέπει να γίνει μέχρι την 1η Ιουλίου, διαφορετικά η φορολογική διοίκηση θα θεωρεί τη δήλωση οριστικοποιημένη.

Οι υπόχρεοι έχουν τη δυνατότητα μέχρι τις 26 Ιουλίου να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς πρόστιμο διορθώνοντας τα στοιχεία.

Εφόσον η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί μετά την 26η Ιουλίου και προκύπτει αυξημένος φόρος για καταβολή, τότε θα ακολουθούν και πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Οι φορολογούμενοι που έχουν επιλεγεί για τη διαδικασία της αυτόματης υποβολής της δήλωσης από την ΑΑΔΕ, καθώς και όσοι έχουν υποβάλει δηλώσεις πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση (από το δεύτερο 15ήμερο Μαΐου) μέσω e-mail και στη θυρίδα τους στο myAADE και το myAADEapp για μεταβολές των στοιχείων που η ΑΑΔΕ έχει λάβει για αυτούς από τρίτους φορείς (π.χ. εργοδότες, πιστωτικά ιδρύματα), ώστε να μπορούν να ελέγξουν εάν μεταβάλλεται η φορολογική τους υποχρέωση και να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες.

Ο υπόχρεος δεν χρειάζεται να συμπληρώσει από την αρχή τη δήλωση

Οι φορολογούμενοι που δηλώνουν εξαρτώμενα μέλη (στον Πίνακα 8 του εντύπου Ε1) θα ενημερώνονται άμεσα, μέσω της εφαρμογής, για την υποχρέωση του εξαρτώμενου μέλους να υποβάλει προηγουμένως τη δήλωσή του.

Τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις

Όσοι φορολογούμενοι έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση και διαπίστωσαν ότι έχουν ξεχάσει να προσθέσουν κάποια στοιχεία ή συμπλήρωσαν λάθος κωδικούς του εντύπου Ε1 ή Ε2 μπορούν πλέον να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση. Για όλα τα λάθη και τις παραλείψεις οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα χωρίς την επιβολή προστίμου να υποβάλουν μέχρι τις 26 Ιουλίου τροποποιητική δήλωση και να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις.

Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος προχωρήσει στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, τα δεδομένα που έχουν συμπληρωθεί στην αρχική δήλωση (στο έντυπο Ε1) και στα έντυπα (Ε2 και Ε3) μεταφέρονται αυτόματα στη νέα δήλωση που πρόκειται να υποβληθεί.

Αυτό σημαίνει ότι ο υπόχρεος δεν χρειάζεται να συμπληρώσει από την αρχή τη δήλωση, αλλά αρκεί να τροποποιήσει τα σημεία της δήλωσης που υπέβαλε αρχικά και στα οποία διαπίστωσε λάθη, κενά ή παραλείψεις.

Η νέα δήλωση που θα προκύψει μετά τις προσθήκες, αφαιρέσεις ή διορθώσεις δεδομένων θα αντικαταστήσει την αρχική δήλωση, θα γίνει νέα εκκαθάριση με τα νέα στοιχεία και ο φόρος θα προσδιοριστεί με βάση τα οριστικά εισοδηματικά ή τεκμαρτά δεδομένα. Στο νέο εκκαθαριστικό σημείωμα το οποίο θα εκδοθεί και θα αναρτηθεί στον λογαριασμό του φορολογούμενου στην ηλεκτρονική πύλη myAADE.gr θα αναγράφεται όχι μόνο το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της τροποποιητικής δήλωσης, αλλά και το αποτέλεσμα της αρχικής εκκαθάρισης.

Πηγή: ot.gr