Η κλεψύδρα αδειάζει για περίπου 680.000 φορολογουμένους, κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους με αυτόματες προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις. Η προθεσμία για να ελέγξουν τη δήλωσή τους και να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις που θα εντοπίσουν στους κωδικούς της προσυμπληρωμένης δήλωσης εκπνέει σήμερα και αύριο η ΑΑΔΕ θα πατήσει το κουμπί της αυτόματης υποβολής.

Τροποποίηση ή/και συμπλήρωση των ορθών στοιχείων μπορεί να γίνει έως τη λήξη προθεσμίας υποβολής δήλωσης στις 26 Ιουλίου

Ειδικότερα οι φορολογούμενοι που διαπιστώσουν ότι τα στοιχεία της δήλωσης είναι ελλιπή ή δεν είναι ακριβή, υποχρεούνται να τροποποιήσουν ή/και να συμπληρώσουν τα ορθά στοιχεία και να υποβάλουν τη δήλωσή τους, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της, στις 26 Ιουλίου 2024.

Ειδικότερα, μέχρι τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024 μπορούν να υποβάλουν αρχική δήλωση, ενώ από την Τρίτη 2 Ιουλίου μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2024 μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση, χωρίς κυρώσεις καθώς επέχει θέση αρχικής δήλωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, σε σύνολο 1.232.538 προσυμπληρωμένων δηλώσεων (1.429.670 φορολογουμένων) έχουν υποβληθεί 724.000 δηλώσεις (852.500 φορολογούμενων).

Ειδοποίηση

Οι φορολογούμενοι που έχουν επιλεγεί για τη διαδικασία της αυτόματης υποβολής της δήλωσης από την ΑΑΔΕ, καθώς και όσοι έχουν υποβάλει δηλώσεις πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση μέσω e-mail και στη θυρίδα τους στο myAADE και το myAADEapp για μεταβολές των στοιχείων που η ΑΑΔΕ έχει λάβει γι’ αυτούς από τρίτους φορείς (π.χ. εργοδότες, πιστωτικά ιδρύματα), ώστε να μπορούν να ελέγξουν εάν μεταβάλλεται η φορολογική τους υποχρέωση και να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες.

Μέχρι στιγμής, έχουν λάβει σχετική ειδοποίηση:

  • 22.730 φορολογούμενοι των οποίων τα στοιχεία μεταβλήθηκαν μετά την αρχική προεκκάθαριση, δεν έχουν υποβάλει μέχρι στιγμής δήλωση οι ίδιοι και χρειάζεται να ελέγξουν το αποτέλεσμα της νέας προεκκαθάρισης.
  • 8.036 φορολογούμενοι που, λόγω νεότερων στοιχείων που προέκυψαν γι’ αυτούς (π.χ. μεταβολή φορολογικής κατοικίας ή οικογενειακής κατάστασης, υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για το 2022,
    που επηρεάζει την προεκκαθάριση για το 2023, κ.ά.), χρειάζεται πλέον να υποβάλουν οι ίδιοι τη δήλωσή τους.

Ταυτόχρονα, δρομολογείται η ειδοποίηση των φορολογουμένων, για τους οποίους εστάλησαν νεότερα στοιχεία στην ΑΑΔΕ, μετά την υποβολή της δήλωσής τους, για να ελέγξουν την ορθότητα των νέων στοιχείων και να προβούν σε τροποποιητική δήλωση ή κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»