Εξαήμερη εργασία σε επιχειρήσεις 24ωρης λειτουργίας και ψηφιακή κάρτα σε βιομηχανίες και λιανεμπόριο μπήκαν σε εφαρμογή από χθες 1η Ιουλίου.

Eιδικότερα, η δυνατότητα δήλωσης και εφαρμογής εξαήμερης εργασίας σε επιχειρήσεις που από τη φύση τους είναι συνεχούς λειτουργίας, καθώς και σε όσες ήδη λειτουργούν επί 24ωρης βάσης, 5 ή 6 ημέρες την εβδομάδα, ισχύει από χθες, Δευτέρα, 1η Ιουλίου.

Εργοδότες σε κλάδους από τους λεγόμενους συνεχούς ροής έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν μονομερώς από τους υπαλλήλους τους να εργαστούν και την 6η ημέρα της εβδομάδας, με επιπλέον ημερομίσθιο αλλά χάνοντας το ένα από τα δύο ρεπό τους.

Η δυνατότητα εξαήμερης εργασίας θεσπίστηκε με τα άρθρα 25 και 26 του Ν. 5053/2023 με στόχο να καλυφθούν οι μεγάλες ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας, που μοιραία οδηγούν σε αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού, σε εργασία επιπλέον του ωραρίου τους προκειμένου να βγουν οι βάρδιες.

Με τον τρόπο αυτόν καταπολεμούνται αδήλωτες υπερωρίες που ενδεχομένως γίνονταν σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, ενώ αυξάνεται το εισόδημα των εργαζομένων που θα δουλεύουν την 6η ημέρα, αφού το ημερομίσθιό τους για την ημέρα αυτή θα είναι προσαυξημένο κατά 40%.

Σε περίπτωση που η 6η ημέρα συμπίπτει με Κυριακή ή επίσημη αργία, ο εργαζόμενος δικαιούται το ημερομίσθιό του προσαυξημένο κατά 115% (40% από την προσαύξηση της 6ης ημέρας συν 75% για την απασχόλησή του την Κυριακή/αργία), προσαύξηση η οποία δυνητικά μπορεί να ξεπεράσει και το 115% σε περίπτωση εργασίας σε νυχτερινές ώρες για τις οποίες ισχύει επιπρόσθετη προσαύξηση 25%.

Ποιους αφορά

Τονίζεται ότι η δυνατότητα εξαήμερης εργασίας αφορά αποκλειστικά:

  • Επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας από τη φύση τους, που λειτουργούν όλες τις ημέρες της εβδομάδας επί 24ωρου βάσεως με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών και εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας για τους εργαζομένους τους, καθώς και
  • Επιχειρήσεις μη συνεχούς λειτουργίας που λειτουργούν 5 ή 6 ημέρες την εβδομάδα επί 24ωρου βάσεως με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών και εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας για τους εργαζομένους τους, σε περίπτωση αυξημένου φόρτου εργασίας, με υποχρέωση σχετικής δήλωσης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Δεν θα εφαρμοστεί σε ΔΕΚΟ, δημόσιο τομέα και τράπεζες, ενώ εξαιρούνται της ρύθμισης ο τουρισμός και ο επισιτισμός.

Η απασχόληση σε αυτή την περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 8 ώρες ημερησίως, ενώ διατηρούνται στο ακέραιο τα όρια προστασίας των εργαζομένων που αφορούν την 11ωρη υποχρεωτική ημερήσια ανάπαυση, την υποχρεωτική 24ωρη εβδομαδιαία ανάπαυση (1 ρεπό) και τη διατήρηση του μέσου όρου εβδομαδιαίας εργασίας των 48 ωρών (συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών) σε περίοδο αναφοράς 4 μηνών.

Οι εργοδότες που κάνουν χρήση της 6ήμερης εργασίας υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα στοιχεία των χρονικών ορίων εργασίας των εργαζομένων τους που θα απασχοληθούν κατά την 6η ημέρα στη δήλωση οργάνωσης του χρόνου εργασίας, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους. Ηδη τέθηκε σε εφαρμογή η δυνατότητα προδήλωσης του συγκεκριμένου μέτρου.

Ψηφιακή κάρτα εργασίας

Οπως επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας, η εισαγωγή των συγκεκριμένων διατάξεων δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση την κατάργηση του θεσμοθετημένου και εφαρμοζόμενου στην εκάστοτε επιχείρηση πενθήμερου συστήματος εργασίας. Αποτελεί μια εξαιρετική συνθήκη που έρχεται να καλύψει μια έκτακτη ανάγκη η οποία πρέπει οπωσδήποτε να καλυφθεί από εξειδικευμένο προσωπικό και δεν υπάρχει αντίστοιχη προσφορά για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Ταυτόχρονα, με εγκύκλιο που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων, εφαρμόζεται υποχρεωτικά το μέτρο της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας από 1ης Ιουλίου και στον κλάδο της Βιομηχανίας και του Λιανεμπορίου.

Η Κάρτα εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία στους εργαζομένους που απασχολούνται σε τράπεζες, σε μεγάλα σουπερμάρκετ, σε ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες security και ΔΕΚΟ.

Η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στοχεύει στην πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ενώ στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ θα είναι δυνατή η καταχώριση τυχόν τροποποιήσεων ωραρίου και υπερωριών.

Πλέον ο Ν. 5053/2023 δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις/εργοδότες που το επιθυμούν, να κάνουν χρήση της δυνατότητας υιοθέτησης απολογιστικού συστήματος καταχώρισης αλλαγών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών για τους εργαζομένους τους.

Premium Έκδοση Τα Νέα