Χρονικό περιθώριο 12 ημερών για να «σώσουν» τις ρυθμίσεις τους έχουν οι οφειλέτες οι οποίοι έχουν δημιουργήσει νέα χρέη προς το Δημόσιο τα οποία έγιναν ληξιπρόθεσμα μέχρι τις 19 Απριλίου 2024 ή «ξέχασαν» να υποβάλουν στην ώρα της δήλωση ΦΠΑ, που έληξε πριν από τις 20 Απριλίου 2024.

Με το προηγούμενο καθεστώς η καθυστέρηση υποβολής μιας δήλωσης ΦΠΑ ακόμη και για μία ημέρα σήμαινε απώλεια ρυθμίσεων

Συγκεκριμένα, για να μη χάσουν τις ρυθμίσεις οι φορολογούμενοι-οφειλέτες θα πρέπει μέχρι τις 19 Ιουλίου 2024:

  • Να εξοφλήσουν ολοσχερώς ή να τακτοποιήσουν με ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής τυχόν νέες αρρύθμιστες οφειλές τους προς το Δημόσιο που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 19 Απριλίου 2024.
  • Να υποβάλουν εκπρόθεσμα το αργότερο μέχρι τις 19 Ιουλίου 2024 τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή ΦΠΑ που υποχρεούνταν να υποβάλουν σε προθεσμίες που έληξαν πριν από τις 20 Απριλίου 2024.

Πότε δεν χάνονται

Σημειώνεται ότι με τους νέους κανόνες που έχουν ενεργοποιηθεί:

1  Δεν θα επέρχεται απώλεια ρύθμισης τμηματικής καταβολής οφειλής προς το Δημόσιο σε περίπτωση που θα προκύπτει νέα ληξιπρόθεσμη οφειλή εφόσον η νέα αυτή οφειλή εξοφληθεί ολοσχερώς ή τακτοποιηθεί με νέα ρύθμιση δόσεων εντός τριών μηνών από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της.

Δεν θα επέρχεται απώλεια ρύθμισης τμηματικής καταβολής σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής κάποιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ΦΠΑ εφόσον η δήλωση αυτή υποβληθεί εντός τριών μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της.

Σημειώνεται ότι με το προηγούμενο καθεστώς η καθυστέρηση υποβολής μιας δήλωσης ΦΠΑ ακόμη και για μία ημέρα ή η δημιουργία νέων αρρύθμιστων οφειλών είχαν ως αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι να χάνουν τις ρυθμίσεις τους.

Τα επιτόκια

Σημειώνεται ότι όσοι εντάσσουν τις οφειλές τους στην πάγια ρύθμιση κερδίζουν έως 24 δόσεις οι οποίες επιβαρύνονται με επιτόκιο:

  • 4,34% για οφειλές που ρυθμίζονται σε 12 μηνιαίες δόσεις.
  • 5,84% για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 12 δόσεις.

Για τις οφειλές που έχουν τεθεί εκ νέου σε ρύθμιση μετά την απώλεια της πρώτης (β’ υπαγωγή) το επιτόκιο διαμορφώνεται ως εξής:

  • 5,84%  για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως 12 μηνιαίες δόσεις.
  • 7,34% για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 12 μηνιαίες δόσεις.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»