Την διαμαρτυρία εκφράζουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Σωματείου Πυροσβεστών Ν. Ηρακλείου «Τρεις παίδες εν καμίνω», για την διαταγή που εκδόθηκε από το αρχηγείο του Σώματος για τους Υποχρεωτικούς εμβολιασμούς των Υπάλληλων των ΕΜΑΚ και απευθύνονται στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο Κολοκούρη Στέφανο ενώ κοινοποιείται στον Πρωθυπουργό  κ. Μητσοτάκη Κυριάκο τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοΐδη Μιχαήλ τον Υφυπουργό Πολ.Προστασίας και διαχείρισης κρίσεων κ. Χαρδαλιά Νικόλαο και στους Βουλευτές του Νομού Ηρακλείου.

Αναφέρεται αναλυτικά:  "Διαμαρτυρία μας σχετικά με την υποχρέωση εμβολιασμού στις ΕΜΑΚ-. Παροχή διευκρινήσεων" Αξιότιμε κ Αρχηγέ, Την 18-5-2021 κοινοποιήθηκε αιφνιδίως προς όλες τις ΕΜΑΚ η υπ’ αριθμ. πρωτ. 28550 Φ. 215.2/18-5-2021 Διαταγή Α.Π.Σ./ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ/ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Σύμφωνα με την ανωτέρω Διαταγή ορίζεται ότι κρίνεται απαραίτητος ο εμβολιασμός του συνόλου των ένστολων υπάλληλων που υπηρετούν στις ΕΜΑΚ, ότι θα υπηρετούν σε αυτές μόνο οι υπάλληλοι που θα έχουν προβεί στον σχετικό εμβολιασμό και παραλλήλως δίδεται χρονικό διάστημα έως την 11-6-2021 για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί να προβούν το σχετικό προγραμματισμό του εμβολιασμού τους, άλλως και σε αντίθετη περίπτωση, θα δρομολογηθεί η αντικατάστασή τους από άλλους υπαλλήλους που θα έχουν προβεί στο σχετικό αναγκαίο εμβολιασμό. Άμεσα γίναμε δέκτες έντονων αντιδράσεων από αρκετούς συναδέλφους μας υπηρετούντες και μη στις ΕΜΑΚ, οι οποίοι είτε ακόμη δεν έχουν εμβολιαστεί και δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν, είτε έχουν ήδη εμβολιαστεί, είτε επιθυμούν και ήδη προγραμματίζουν να εμβολιαστούν σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα, ότι με την επιβολή αυτού του δυσμενούς μέτρου θεωρούν,(έτσι το εκλαμβάνουμε και εμείς) ότι ασκείται σε βάρος τους τιμωριτική και επιβλητική άσκηση διοίκησης από την Ηγεσία του Σώματος, και συντελείται μια αδικαιολόγητα φωτογραφική δυσμενής διάκριση απέναντι τους,με αβάσιμα και αόριστα επιχειρήματα που αναφέρονται στην διαταγή και με την οποία καταπατώνται και προσβάλλονται ευθέως συνταγματικά δικαιώματα, ατομικές ελευθερίες, η προσωπικότητα και η προσωπική ή και θρησκευτική άποψη τους. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Συντάγματος, όπως ρητά αναφέρεται και στο άρθρο 5 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, « όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ελευθερίας τους..» όπου σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του Συντάγματος όπου ρητά αναφέρεται « Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας» καθιερώνουν τις αρχές του σεβασμού της ελευθερίας της διάθεσης του ατόμου, για τις οποίες αρχές η ίδια η Πολιτεία και τα όργανα της πρέπει να διασφαλίσουν και να γίνονται θεματοφύλακες.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με το άρθρο 25 του Συντάγματος « Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλος του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας». Όπως, γίνεται ευκόλως αντιληπτό και κατανοητό, το περιεχόμενο της διαταγής αυτής δεν απορρέει εκ των εν ισχύ συνταγματικών διατάξεων και δικαίως κατά την άποψη μας, έχει επικρατήσει η εντύπωση ότι οι συνάδελφοι μας, μέσω της διαταγής αυτής, τυγχάνουν μιας άκρως πιεστικής συμπεριφοράς εκ της Διοικήσεως, που αν τύχει εφαρμογής, θα δημιουργήσει κλίμα πιεστικής άσκησης καθηκόντων . Ειρήσθω εν παρόδω, θα θέλαμε να σας καταστήσουμε γνωστό ότι σύμφωνα με το ψήφισμα 2361/2021 του συμβουλίου της Ευρώπης, πέραν των άλλων οδηγιών που δίνει σχετικά με τα εμβόλια και τους εμβολιασμούς ζητά από τα κράτη Μέλη: α) Να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες ενημερώνονται ότι ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός και ότι κανείς δεν θα υποστεί πίεση με πολιτικά, κοινωνικά ή άλλα μέσα για να εμβολιαστεί αν δεν το επιθυμεί. β) Να διασφαλίσουν ότι κανείς δεν θα υποστεί διακρίσεις για το ότι δεν έχει εμβολιαστεί λόγω πιθανόν κινδύνων για την υγεία ή για το ότι δεν θέλει να εμβολιαστεί. Υπό το πρίσμα αυτό, η Ελληνική Πολιτεία ψήφισε τον νόμο. 4675/2021, που ορίζει ρητά ότι: «Σε περιπτώσεις εμφάνισης κινδύνου διάδοσης μεταδοτικού νοσήματος, που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλλεται, με απόφαση του υπουργού Υγείας μετά από γνώμη της ΕΕΔΥ (Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας) υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού με σκοπό την αποτροπή της διάδοσης της νόσου». Επισημαίνεται πως με την απόφαση αυτή θα ορίζεται η πληθυσμιακή ομάδα που θα αφορά ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, το χρονικό διάστημα ισχύος της υποχρεωτικότητας (έκτακτο και προσωρινό μέτρο), το καθορισμένο εμβόλιο, καθώς και τυχόν καθορισμένη περιοχή υπαγωγής στην υποχρεωτικότητα.

Εύλογα, όπως καταλαβαίνετε, προκύπτουν ερωτήματα ως προς τους λόγους που πραγματικά προκάλεσαν την έκδοση της διαταγής αυτής, καθώς δεν έχουμε γίνει κοινωνοί ουδεμίας γνωμάτευσης της αρμόδιας Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας, όπου θα καθορίζονται τα σχετικά κριτήρια για την εφαρμογή της υποχρεωτικότητας τους εμβολιασμού. Κύριε Αρχηγέ, Εκ της θέσεως Σας, γνωρίζετε, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.), στις μονάδες αυτές εντάσσεται Πυροσβεστικό Προσωπικό το οποίο πληροί συγκεκριμένα και ρητά προσδιοριζόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, η μη συνδρομή των οποίων είτε δεν επιτρέπει την ένταξή τους στις ΕΜΑΚ είτε δύναται να οδηγήσει στην απομάκρυνσή τους από αυτές. Δεν συνάδει λοιπόν στο πλαίσιο της λειτουργίας της χρηστής Διοικήσεως που διασφαλίζει την πιστή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, να αντικαθιστά το ειδικά εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό των ΕΜΑΚ με προσωπικό που, όπως γίνεται ευκόλως κατανοητό, υστερεί σε γνώσεις και εμπειρία με μοναδικό κριτήριο τον εμβολιασμό του και όχι τα νομίμως τιθέντα κριτήρια. Λαμβάνοντας υπόψη μας και θέτοντας υπόψιν σας όλα τα παραπάνω, και επειδή στο άρθρο 61 Π.Δ 210/1992 ορίζεται ότι : 1. Πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί κάθε υπαίτια και καταλογιστεί παράβαση του υπηρεσιακού καθήκοντος, με πράξη ή παράλειψη. 2. Το υπηρεσιακό καθήκον προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, αποφάσεων και τις διαταγές της Υπηρεσίας, καθώς και από την εντός και Εκτός υπηρεσίας διαγωγή, που οφείλει να τηρεί ο πυροσβεστικός υπάλληλος.» Επειδή στο άρθρο 62 Π.Δ 210/1992 μεταξύ άλλων ορίζεται ότι : 1. Πειθαρχικά παραπτώματα, ανεξάρτητα από το αξιόποινο ή όχι αυτών, είναι τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα: « α. Έλλειψη πίστης, σεβασμού και αφοσίωσης στο Σύνταγμα, τους νόμους…..» Επειδή, στο άρθρο 153 Ν. 4662/2020 ορίζεται ότι: «Υπάλληλοι που τιμωρούνται για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα με ανώτερη πειθαρχική ποινή ή διώκονται για τα ποινικά αδικήματα του εμπρησμού με πρόθεση, της υπεξαίρεσης, απιστίας και απάτης σε βάρος του Δημοσίου, δωροδοκίας, παράβασης καθήκοντος, πλαστογραφίας, παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών, εξύβρισης, συκοφαντικής δυσφήμισης, βιασμού, προσβολής κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας, προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας, επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου Μεταθέσεων, να μετατίθενται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος.» Τέλος, θα θέλαμε να σας θέσουμε και ακόμη ότι σύμφωνα με τον νόμο 4624/2019 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο οποίος αφορά τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και στον οποίο ορίζεται ότι για τους δημόσιους φορείς επιτρέπεται να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας. Στη διαταγή που εξεδώσατε, δεν έχει οριστεί σε κανένα σημείο η προστασία στη συλλογή των ευαίσθητων αυτών προσωπικών δεδομένων τα οποία μάλιστα δεν είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον. Επειδή, από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε , δεν υφίσταται νομοθετική διάταξη στην ελληνική εσωτερική έννομη τάξη που να ορίζει ρητά και να καθιερώνει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό είτε γενικά για το σύνολο των πολιτών είτε για συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων, αλλά αντιθέτως υπάρχει σωρεία διατάξεων που κωλύουν την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Επειδή, ο τυχόν μη εμβολιασμός υπαλλήλων υπηρετούντων στις ΕΜΑΚ θα οδηγήσει σε αντικατάστασή τους από τη θέση που υπηρετούν, δηλαδή θα προκαλέσει τροποποίηση των όρων της προσωπικής υπηρεσιακή τους κατάστασης δια της έκδοσης ατομικής διοικητικής πράξης περί απομάκρυνσης τους, το περιεχόμενο της οποίας (μετάθεση ή μετακίνηση) δεν εξειδικεύεται από την άνω Δ\τγη και η οποία αλλαγή αποτελεί μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόμου 2112/1920. Επειδή, η τυχόν αντικατάσταση των υπαλλήλων που δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν, θέτει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία και αποτελεσματικότητα των ΕΜΑΚ και κατά επέκταση το κοινωνικό συμφέρον, εκφράζοντας ως Σωματείο την πλήρη και άμεση διαφωνία μας στην διαταγή αυτή και συντασσόμαστε πλήρως με τους συναδέλφους των ΕΜΑΚ που αντιδρούν για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό τους. Επειδή, όλοι οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος υποβάλλονται σε υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο με self test κάθε εβδομάδα και όποιοι δεν το πράξουν ελέγχονται πειθαρχικά.

ΖΗΤΑΜΕ Την άμεση ανάκληση της προαναφερθείσας διαταγής ως ‘ουδέποτε εκδοθείσα΄ δίνοντας με τον τρόπο αυτό το δικαίωμα επιλογής του εμβολιασμού ενός εκάστου όπως αυτό απορρέει από το Σύνταγμα και τους νόμους. Να μην ασκηθεί σε κανένα Συνάδελφο που δεν επιθυμεί να εμβολιαστεί, όπου και αν υπηρετεί καμία έμμεση ή άμεση πειθαρχική ποινή όπως αυτή των αναγκαστικών μετακινήσεων από μια υπηρεσία σε μια άλλη. Σε διαφορετική περίπτωση, και λαμβάνοντας υπόψη ότι πειθαρχικό παράπτωμα θεωρείται η μη εκτέλεση νόμιμής διαταγής, παρακαλούμε πολύ, όπως μας διευκρινίσετε εγγράφως τα κάτωθι: -Εάν η ως άνω Δ\τγη θεμελιώνει τον υποχρεωτικό του εμβολιασμού των υπηρετούντων στις ΕΜΑΚ, -Εάν η ως άνω Δ\τγη ερείδεται στο υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Σώματος, -Εάν, δεδομένου ότι το υποχρεωτικό του εμβολιασμού είτε του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου είτε συγκεκριμένης εργασιακής ομάδας, δεν έχει μέχρι σήμερα νομοθετηθεί με κανόνα του αρμοδίου Υπουργείου Υγείας μετά τη σύμφωνα γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής, η άνω Δτγη θεμελιώνεται σε συγκεκριμένους κανόνες δικαίου της ελληνικής, εσωτερικής έννομης τάξης, -Εάν η ως άνω Δ\τγη δια της πρόβλεψης περί απομάκρυνσης όσων δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν αφενός συνιστά μορφή άμεσης πίεσης προκειμένου να εμβολιαστούν αφετέρου εισάγει δυσμενή μεταχείριση εις βάρος τους και μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας τους, -Εάν ο μη εμβολιασμός συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα όπως αυτό προσδιορίζεται από τον ΚΕΥΠΣ και ειδικότερα από τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού περί Πειθαρχικού Δικαίου, - Εάν, κατ΄ εφαρμογή της άνω Δτγης, τυχόν απομάκρυνση υπό τη μορφή μετάθεσης και κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του Ν. 4662/2020, είναι σύννομη και ειδικότερα εάν αυτή θα βρίσκεται σε συμφωνία με το άρθρο 153 του νόμου αυτού. -Εάν η άνω Δ/τγη βρίσκεται σε συμφωνία με τις αρχές της χρήστης διοικήσεως και ιδίως με την αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, η οποία προστατεύει την εύλογη πεποίθηση του διοικουμένου ότι το νομοθετικό καθεστώς ή μια παγιωμένη διοικητική πρακτική δε θα μεταβληθεί με απρόοπτες διοικητικές ρυθμίσεις, - Εάν η ως άνω Δ/τγη πληροί την αρχή της αναλογικότητας στην εφαρμογή κάθε επαχθούς μέτρου όπως οφείλει να εφαρμόζεται κάθε μέτρο.

- Εάν η ως άνω Δ/τγη έχει τεθεί υπόψιν της αρμόδιας Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς συλλέγονται και επεξεργάζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα της υγείας -Εάν η συνεπαγόμενη εξαιτίας της άρνησης εμβολιασμού προβλεπόμενη διοικητική κύρωση της απομάκρυνσης από την ΕΜΑΚ είναι σύμφωνη με το ελληνικό Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Ευελπιστούμε, στην άμεση ανάκληση της διαταγής σας αυτής. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, κάνοντας χρήση κάθε νόμιμου και δικαστικού μέσου, θα υπερασπιστούμε τα νόμιμα και συνταγματικά δικαιώματα των μελών μας. Με τιμή και εκτίμηση

 

 Για το Δ.Σ του Σωματείου

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ανδρεαδάκης Μ. Βασίλειος

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     Παπαδομανωλάκης Ν. Γεώργιος